Prijavnica – BIC LJUBLJANA – Uvajanje in zagotavljanje kakovosti in izpolnjevanje zahtev NAKVIS-a

PRIJAVA NA PROGRAM JE ZARADI ZASEDENOSTI RAZPOLOŽLJIVIH MEST ZAKLJUČENA.
HVALA ZA RAZUMEVANJE.

Spoštovani,
konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira brezplačno izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Uvajanje in zagotavljanje kakovosti in izpolnjevanje zahtev NAKVIS-a​, s pričetkom 27. 9. 2021 ob 13.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.

Sistem ECTS danes zagotovo že vsi poznamo. Pa veste, kakšna je dejanska obremenitev vaših študentov glede na kreditne točke po predmetih oz. izobraževalnem programu, ki ga izvajate na vaši šoli? Je manjša, ustrezna ali morda višja od predvidenih? Morda bi vam prišle prav informacije, kako se sploh lotiti merjenja študentove obremenitve in kaj narediti s pridobljenimi podatki? Ali na šoli znate izvajati notranjo presojo svojih procesov na način, da na podlagi ugotovitev dejansko vnašate izboljšave v proces? Notranja presoja je lahko ključno orodje izboljšav vašega izobraževalnega procesa, promocije, vaše prepoznavnosti v okolju itd. Šole so dolžne izvajati samoevalvacijo, pripravljati o tem tudi poročila in vse višje strokovne šole so se do sedaj že soočile z zunanjimi evalvacijami vzpostavljanja in zagotavljanja sistema kakovosti. Glede na podatke NAKVIS-a pa so na področju samoevalvacijskih poročil višjih strokovnih šol potrebne izboljšave.

Vse to so vsebine izpopolnjevanja o Uvajanju in zagotavljanju kakovosti in izpolnjevanju zahtev NAKVIS-a v obsegu 30 šolskih ur. Vabimo vas, da se vključite v izpopolnjevanje, kjer boste prejeli predvsem zelo uporabne informacije za dvig kakovosti svojega dela oz. izobraževalnega procesa. Izpopolnjevanje bo potekalo na daljavo, preko Zoom-a.

Urnik izvedb:

Vsebinski sklopDatumUraŠt. urOpombaIzvajalec/ci
Kreditno vrednotenje višješolskih izobraževalnih programov  in spremljanje obremenitev študentov27. 9. 2021

28. 9. 2021

13.00 – 14.30
14.35 – 16.05
13.00 – 14.30
14.35 – 16.05
2
2
2
2
Predavanje
Predavanje
Predavanje
Razgovor
mag. Gabrijela Kotnik
mag. Jasna Kržin Stepišnik
mag. Jasna Kržin Stepišnik
mag. Jasna Kržin Stepišnik in
mag. Gabrijela Kotnik
Notranja presoja – orodje izboljšav6. 10. 2021

7. 10. 2021

12.00 – 12.45
12.50 – 15.05
15.10 –15.50
12.00 – 12.45
1
3
2
1
Predavanja
Samostojno delo
Skupinsko delo
Skupinsko delo
Marija Sraka

ZOOM izvedba

Pregled priporočil Nakvis-a za izboljšave samoevalvacijskih poročil11. 10. 20211Samostojno delo udeležencev – priprava na 12.10. 2021Tatjana Debevec (NAKVIS)

samostojno delo

Pregled priporočil Nakvis-a za izboljšave samoevalvacijskih poročil12. 10. 20219.00 – 10.30
10.35 –12.05
12.20 – 13.50
2
2
2
Predavanje
Predavanje
Razgovor
Tatjana Debevec (NAKVIS)

ZOOM izvedba

Obdelava zbranih podatkov iz anket25. 10. 2021

27. 10. 2021

14.00 – 16.15
16.15 –
14.00 – 15.30
3
3
2
Predavanja
Samostojno delo doma
Razgovor
mag. Janja Razgoršek

ZOOM izvedba

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 27. 9. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73. Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA