Prijavnica – BIC LJUBLJANA – Komunikacija s študenti in ostalimi deležniki, vključno z mediji

Spoštovani.
Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Komunikacija s študenti in ostalimi deležniki, vključno z mediji​, s pričetkom 7. 4. 2021 ob 14.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. Program je namenjen višješolskim predavateljem in strokovnim delavcem, ki pri svojem delu komunicirajo s študenti in ostalimi deležniki (od staršev pa vse do medijev). Program je zasnovan tako, da se vsak udeleženec seznani z osnovami učinkovite komunikacije, ozavesti svoj komunikacijski stil in načine komuniciranja ter težave, s katerimi se srečuje. Vsebine omogočajo krepitev komunikacijskih veščin in veščine dela z vsemi deležniki, s katerimi predavatelji in strokovni delavci vstopajo v dnevne interakcije. Poseben poudarek je namenjen spoznavanju značilnosti mladostništva in komuniciranju v posebnih situacijah (študenti s posebnimi potrebami, individualiziran pristop reševanja težav s študenti v izobraževalnem procesu…) ter komuniciranju v kriznih situacijah. V programu je predstavljen tudi način in pomen komuniciranja z različnimi javnostmi in mediji, ki so za ustvarjanje pozitivne podobe šole ključnega pomena.

Cilji izobraževanja so zastavljeni tako, da omogočajo posamezniku razviti boljši način komunikacije, kar mu bo v pomoč v konkretnem delovnem okolju s študenti in ostalimi deležniki.

Izvedba programa v skupnem obsegu 25 ur bo potekala v 6 srečanjih na daljavo po 4 šolske ure, in sicer:
7. 4. 2021 ob 14.00 uri: Psihološke značilnosti razvoja mladostnikov, (izvajalka: mag. Marina Vodopivec),
12. 4. 2021 ob 14.00 uri: Pomen celostnega vedenja, asertivnosti in čustev pri komuniciranju, (izvajalki: mag. Tanja Gregorec in Tanja Kek),
14. 4. 2021 ob 14.00 uri: Načini in posebnosti komuniciranja mladih (izvajalka: mag. Marina Vodopivec),
19. 4. 2021 ob 14.00 uri: Reševanje konfliktov in stresnih situacij (izvajalke: mag. Marina Vodopivec, mag. Tanja Gregorec, Tanja Kek),
4. 5. 2021 ob 14.00 uri: Komunikacija z mediji – Kako začeti? (izvajalka: Nina Meh Savić),
5. 5. 2021 ob 14.00 uri: Komunikacija z mediji – Praktični nasveti (izvajalka: Nina Meh Savić).

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 7. 4. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73.
Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA

 


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov koordinatorice mag. Tjaše Vidrih: tjasa.vidrih@bic-lj.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ