Prijavnica – BIC LJUBLJANA – Individualizacija dela s študenti s posebnimi potrebami

Spoštovani,
konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom INDIVIDUALIZACIJA DELA S ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI​, s pričetkom 15. 3. 2022 ob 13.30. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.

Izpopolnjevanje INDIVIDUALIZACIJA DELA S ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI je namenjeno višješolskim kadrom, da pridobijo specifična znanja in veščine za ustrezno podporo študentom s posebnimi potrebami pri premagovanju ovir, pripravo individualiziranih učnih načrtov ter prilagoditve v študijskem procesu in študijskem okolju. Izobraževanje obsega 25 ur (1 ECTS), od tega je 15 ur kontaktnih in 10 ur samostojnega dela. Izpopolnjevanje se bo izvedlo v 3 zaporednih tednih. Na kontaktnih urah se bodo udeleženci seznanili s teoretičnimi izhodišči in primeri dobre prakse. V okviru individualnega dela bodo opravili študijo primera za posameznega študenta in pripravili individualiziran učni načrt.
Vsebine programa:
Vrste posebnih potreb
Zakonska ureditev študija študentov s posebnimi potrebami
Primeri dobrih praks in praktični nasveti za prilagoditev študija glede na vrsto posebnih potreb
Priprava izvedbenih načrtov študijskih programov
Individualiziran učni proces
Tutorstvo in podpora študentom s posebnimi potrebami
Vključevanje študentov in diplomantov s posebnimi potrebami na trg dela
Terminska izvedba programa:
Torek, 15. 3. 2022: doc. dr. Mojca Lipec Samec, 13. 30 – 16.00 (3 šolske ure)
Četrtek, 17. 3. 2022: doc. dr. Polona Kelava, 13.30 – 16.00 (3 šolske ure)
Torek, 22. 3. 2022: mag. Maja Zovko Stele, 13.30 – 16.00 (3 šolske ure)
Četrtek, 24. 3. 2022: 13.30 – 16.00 (3 šolske ure)
Torek, 29. 3. 2022: doc. dr. Anica Mikuš Kos, 13.30 – 16.00 (3 šolske ure).
Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 15. 3. 2022 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73.
Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov koordinatorice mag. Tjaše Vidrih: tjasa.vidrih@bic-lj.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ