Prejemniki nagrad Skupnosti VSŠ za izjemne dosežke na področju višjega strokovnega izobraževanja

Prejemniki nagrad Skupnosti VSŠ za izjemne dosežke na področju višjega strokovnega izobraževanja

Na Nacionalnem posvetu o prihodnosti višjega strokovnega izobraževanja, ki se bil v sredo, 9. novembra 2022, smo podelili nagrade Skupnosti VSŠ za izjemne dosežke na področju višjega strokovnega izobraževanja posameznikom, ki so pomembno prispevali k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, ter s svojim delom utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v višjem strokovnem izobraževanju in omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

Nagrade so prejeli:

Dr. Janez Gašperšič

Svoje pedagoško delo je dr. Janez Gašperšič začel kot asistent na Fakulteti za strojništvo in nadaljeval kot srednješolski učitelj. Pri izvajanju pedagoškega dela je bil izjemno uspešen, med sodelavci in dijaki je zelo cenjen, saj je s svojim kvalitetnim in kreativnim delom znal pri udeležencih razviti samostojnost in ustvarjalnost.

Pri razvoju višjega strokovnega izobraževanja je aktiven že od samega začetka. Leta 1995 je sodeloval v Phare projektu, kjer se je postavljal sistem višjega strokovnega izobraževanja in sodeloval pri pripravi študijskih programov strojništva in gradbeništva ter katalogov znanj. Sodeloval je tudi pri prenovi višješolskih programov. Od leta 1996 je predavatelj VSŠ na Šolskem centru Celje. Trenutno predava na študijskih programih avtoservisni menedžment in strojništvo.

Za vodenje evidenc študentov in baz podatkov za VSŠ je razvil program Evidenca, ki jo uporablja večina višjih strokovnih šol v Sloveniji. V sodelovanju s Skupnostjo VSŠ, še posebej pa s Komisijo za kakovost je pripravil tudi modul za anketiranje študentov in izdelavo analiz na področju kakovosti.

V letu 2002 je na pobudo Združenja VSŠ in MIZŠ sodeloval pri razvoju Višješolske prijavne službe in kot programer pri izdelavi računalniške aplikacije za zbiranje prijav in razvrščanje kandidatov za vpis v višje strokovne šole. Vseh 20 let sodeluje z Višješolsko prijavno službo kot programer in kot informatik na vzdrževanju in posodabljanju informacijskega sistema. Pri tem sodeluje z strokovnjaki, ki delujejo na področju CEUVIZ, eVŠ in pa RIC.

S svojim znanjem in rešitvami je vedno na razpolago višjim strokovnim šolam za pomoč pri vodenju evidenc in vpisnih postopkov.

Dr. Janez Gašperšič je svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na področju višjega strokovnega izobraževanja. Rezultati njegovega delovanja so v praksi, pri organizaciji in razvoju področja prepoznani ter potrjeni tudi v širši strokovni javnosti. S svojim delovanjem je trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na področju višjega strokovnega izobraževanja.

Alicia Leonor Sauli Miklavčič   

Nagrado Skupnosti VSŠ je Alicia Leonor Sauli Miklavčič prejela za izjemne dosežke na področju višjega strokovnega izobraževanja zaradi njenega izjemnega prispevka k širši prepoznavnosti višjega strokovnega izobraževanja doma in na mednarodnem področju, ki je pomembno prispevalo k razvoju višjega strokovnega izobraževanja.

V letih 2008-2022 je Alicia Leonor Sauli Miklavčič opravljala naloge sekretarke in vodje projektov na Skupnosti VSŠ. Kot predstavnica Skupnosti VSŠ vseskozi aktivno sodeluje v evropskem združenju visokega strokovnega šolstva EURASHE. Kot ključna oseba je pripomogla, da je Skupnosti VSŠ uspelo vzpostaviti temelj mednarodnega sodelovanja na zavidljivo raven. Prav tako je kot ključna oseba pripomogla k uvajanju kakovostnih standardov delovanja višjega šolstva, vključitev v Zakon o visokem šolstvu ter s tem v zunanje evalvacijske postopke NAKVIS-a ter zastopanost višjega šolstva tudi v Svetu za visoko šolstvo RS.

Od leta 2016 je v Upravnem odboru EURASHE, od leta 2021 je tudi njegova podpredsednica. Kot zunanja strokovnjakinja sodeluje v delovni skupini izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja Evropske komisije. Sodeluje v odboru CHAIN5, združenje izobraževalnih institucij ravni 5 v EU, ter VET4EU2 oz. evropske platforme za poklicno in strokovno izobraževanje na terciarnem in sekundarnem nivoju.

Ves čas svojega delovanja se Alicia Leonor Sauli Miklavčič zavzema za prepoznavnost in ustrezno umestitev slovenskega višjega šolstva v visokošolskem prostoru, tako na nacionalni kot evropski ravni.

Miroslav Novak   

Miroslav Novak je ravnatelj Višje strokovne šole za les in oblikovanje v Mariboru, ki izvaja študijska programa lesarstvo in oblikovanje materialov. V času ravnateljevanja od leta 2014, je s svojim aktivnim sodelovanjem in iskanjem možnosti za nenehno promocijo in izboljševanje višješolskih programov prispeval k izjemnemu razvoju in kakovosti izobraževalnega procesa na višji strokovni šoli. Rezultati njegovega prizadevanja so prepoznani v smislu povečanih promocijskih dejavnosti za prepoznavanje rezultatov študija in dela študentov lesarstva in oblikovanja materialov Višje strokovne šole Maribor v strokovnem in laičnem prostoru.

Z vsakoletnim vključevanjem in sodelovanjem izdelkov študentov na razstavah »Čar lesa« ter drugih razstavah po Sloveniji, letos tudi odlična predstavitev na dnevih strateškega foruma na Bledu, so bile prepoznane uspešne dejavnosti študentov Višje strokovne šole na področju oblikovanja in ustvarjanja izdelkov iz naravnih materialov predvsem iz lesa.

Največji dosežek v njegovem ravnateljevanju je nedvomno organizacija in izpeljava izjemno uspešne letošnje udeležbe na svetovni razstavi EXPO 2020 v Dubaju, kjer je bilo predstavljenih kar 10 unikatnih izdelkov študentov Višje strokovne šole za les in oblikovanje.

Z izjemno potrpežljivostjo in vztrajnostjo je ravnatelj Miroslav Novak prispeval k odlični prepoznavnosti Višje strokovne šole za les in oblikovanje Maribor, študentov in študijskih programov tudi v mednarodnem in svetovnem merilu.

Mag. Vida Perko       

Mag. Vida Perko je prejemnica nagrade Skupnosti VSŠ za izjemne dosežke na področju višjega strokovnega izobraževanja zaradi odgovornega in uspešnega vodenja pedagoškega procesa na Višji strokovni šoli Academia ter krepitev prepoznavnosti slovenskega višješolskega prostora na globalni ravni.

Maja 2017 je potekala prva standardna verifikacija pri izvedbi študijskih programov Higher National Diploma Velike Britanije. Le tri leta kasneje je bila Academija VSŠ že uvrščena na drugo mesto med 784 šolami iz 60ih držav sveta.

Pri oceni so izpostavili naslednje prednosti:

  • tesna povezava z regionalnim gospodarstvom ter prilagojena izvedba izobraževanja zaposlenim,
  • visoko kakovostni predavatelji, ki so istočasno aktivni strokovnjaki v gospodarstvu,
  • zgledno urejen sistem dokumentacije ter vodenje kakovosti v skladu s priporočili BTEC,
  • odlični materialni pogoji za študente in predavatelje,
  • sodelovanje z gospodarstvom pri izvedbi kakovostnih laboratorijskih in seminarskih vaj v partnerskih podjetjih in inštitutih,
  • posneta predavanja in predstavitve izdelkov študentov,
  • kakovostni izdelki študentov z visoko akademsko integriteto ter ustreznim navajanjem uporabnih virov
  • močna zavzetost vseh zaposlenih za uspešnost študentov med in po študiju.

Ocenjevalci akreditacijskega organa Business and Technology Education Council (BTEC) iz Velike Britanije so prepoznali odlične prednosti Višje strokovne šole Academia in dobre prakse ter jih uvrstili pred vsemi ostalimi šolami.

Mag. Vida Perko je s svojim delom pomembno prispevala h kakovosti, razvoju in prepoznavnosti na področju višjega strokovnega izobraževanja, saj so rezultati njenega dela prepoznani in potrjeni s strani širše strokovne javnosti.

          (V imenu mag. Vide Perko je nagrado prevzel Žan Dapčevič , direktor Academie, VSŠ)

Sebastjan Plevčak       

Sebastjan Plevčak je diplomant VSGT Maribor in je že kot dijak pokazal izjemen talent za kuharstvo, ko je zastopal barve Slovenije po Evropi in svetu. Od leta 2017 je vodja kuhinje v šolski restavraciji  VSGT. S svojim kreativnim in inovativnim delom je dvignil kulinarični nivo šolske Restavracije 7 na najvišji možni nivo. Leta 2020 je dobil prvi Michelinov krožnik, kateremu sta sledila drugi leta 2021 in tretji leta 2022. Z ožjo ekipo sodelavcev, prav tako diplomantov VSGT Maribor, že leta ustvarja vrhunske kulinarične zgodbe in istočasno usposablja študente VSGT za visoko dodano vrednost slovenskemu turizmu.

Septembra 2022 je bil Plevčak eden od treh Michelinovih chefov, ki so se s svojimi kulinaričnimi kreacijami predstavljali na prvi Žametni večerji.

Ključno za uspešno delo v Restavraciji 7 je, kot je povedal v lanskem intervjuju za Večer: »Ko začneš govoriti o Michelinu, te to žene naprej, razmišljaš o tem, imaš ideje. … Dobili smo potrditev, da delamo v pravo smer. Se pa naše izobraževanje nikoli ne zaključi, vedno spoznavamo nekaj novega, gremo s trendom naprej. Temu sledita celotna šola in ekipa. Delamo s študenti …, pri nas skozi leto dela sto študentov. Ta kader znova in znova učiš. Če si v Michelinovem vodniku s toliko novinci v kuhinji, ki so gonilna sila kuhinje, je to nekaj posebnega. Mi smo tukaj zaradi njih.« (vir: Dajčman, Miha, Večer: 3. 11. 2021).

Sebastjan Plevčak je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na področju višjega strokovnega izobraževanja, saj so njegovi rezultati v praksi in organizaciji ter razvoju področja prepoznani in potrjeni tudi s strani širše strokovne javnosti.

Mag. Jasna Kržin Stepišnik   

Mag. Jasna Kržin Stepišnik je zaslužna, da ima BIC Ljubljana med svojimi enotami Višjo strokovno šolo, ki deluje že 17. leto in jo je v letih 2005-2010 kot prva ravnateljica tudi vodila. Od leta 2010 dalje opravlja delo direktorice BIC Ljubljana, a VSŠ posveča veliko pozornosti za odlično prepoznavnost doma in v tujini.

Za pridobivanje odličnega in s prakso podkrepljenega znanja vseh študentov višje strokovne šole, si od začetka dela z VSŠ prizadeva ustvariti najboljše mogoče pogoje za poučevanje študentov. To ji tudi uspeva. Od 2015 BIC Ljubljana ustvarja posebno zgodbo s Centrom kulinarike in turizma KULT316, ki je edinstven in reprezentativen primer sodobnih izobraževalnih praks na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane.  KULT316 študentom omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih, saj je odprt za širšo javnost in zelo prepoznaven v slovenskem in mednarodnem okolju. Sodobno opremljeni prostori omogočajo različne dogodke, ki jih soustvarjajo študenti iz različnih koncev Slovenije in tujine ter njihovi mentorji. V KULT316 na prakso prihajajo tudi študenti iz tujine in je pogosto odločilno pri odločanju o študiju na VSŠ.

Del KULT316 je demonstracijska kuhinja, učna kuhinja, učna hotelska soba, konferenčna dvorana, vinska klet, informacijska točka, restavracija in kavarna, prva šolska mikro pivovarna ter prva šolska turistična agencija. KULT 316 je prostor, kjer se kalijo študenti VSŠ iz Slovenije in tujine, prostor številnih dogodkov, preko katerih se študenti VSŠ predstavljajo širši javnosti iz Slovenije in tujine, ter prostor nacionalnih in mednarodnih tekmovanj za študente VSŠ in podobno. To je prostor odlične promocije višjega strokovnega šolstva.

Mag. Jasna Kržin Stepišnik je zagotovo prava oseba za prejem nagrade za izjemne dosežke na področju VSŠ, saj to dnevno dokazuje s svojim delovanjem in konkretnimi dosežki.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem!

Nagrado, ki so jo poimenovali Višavnik, so oblikovali in izdelali študenti Višje strokovne šole za les in oblikovanje Maribor ter Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana. Gre za tipična naravna materiala Slovenije – štajerski hrast in kraški apnenec.