Predstavitvena delavnica Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija

Predstavitvena delavnica Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na Brdu pri Kranju 12. januarja 2016 organizirala predstavitveno delavnico. Ta je bila namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.  V okviru delavnice sta organ upravljanja in skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavila program sodelovanja, podala informacije o javnem razpisu, predstavila pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji vnesli in oddali projektne vloge. Organizatorji bodo na njihovi spletni strani objavili tudi vprašanja in odgovore udeležencev.

Obeh delavnic se je udeležilo nekaj več kot 380 udeležencev, kar kaže na velik interes potencialnih prijaviteljev. Prvi rok za oddajo projektov je 12. februar 2016. Naslednji rok za predložitev projektnih predlogov se predvideva v začetku druge polovice leta 2016.

 

Gradivo delavnice je objavljeno na http://84.39.218.252/si2/delavnici-za-prijavitelje-v-okviru-1-roka-za-oddajo-projektnih-predlogov/

Več o razpisu na http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/

 

Interreg SI-AVT

20160112_140644 20160112_140705 IMG_1139-1030x773