Predstavitve višjega strokovnega izobraževanja

Predstavitve višjega strokovnega izobraževanja

V mesecu februarju in marcu so potekale številne predstavitve višjega šolstva.  Skupnost VSŠ si bo prizadevala skupaj z vsemi višjimi strokovnimi šolami za večjo prepoznavnost višjega šolstva, poudarjala bo možnosti in prednosti stopenjskega študija, posebnosti pri vpisu in s tem zagotavljala večji vpis v višješolske programe. Vsekakor je prepoznavnost  in s tem tudi vpis odraz kakovostnega izvajanja izobraževanja in sodelovanja z delodajalci.

Predstavitve so potekale na srečanjih s svetovalnimi delavci srednjih šol, kjer sta predsednik Skupnosti Alojz Razpet in Monika Vačun, Višješolska prijavna služba, predstavila višješolsko izobraževanje in razpis za vpis v študijsko leto 2016/2017 skupaj z univerzitetnimi vpisnimi službami, ki so predstavljali razpis za visoko šolstvo:

  • 3. februarja 2016 v Mariboru,
  • 4. februarja 2016 v Ljubljani,
  • 5. februarja 2016 v Kopru.

Predsednik Skupnosti je predstavljal VSŠ tudi na ZRSZZ v Ljubljani skupaj z univerzitetno vpisno službo 11. februarja 2016.

2. marca je predstavitev o možnosti študija v Sloveniji potekala tudi na 3 srednjih šolah v Avstriji: Višji šoli za gospodarske poklice v Št. Petru, Dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu in Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu. Višje strokovne šole je predstavljala Jasmina Poličnik.

Na vseh srečanjih so vsi deležniki poudarili nujnost, da se celotno terciarno izobraževanje in razpisi predstavljajo skupaj in željo, da postane taka oblika predstavitve tradicionalna.

 

20160302_100628