Predstavitev projekta „Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ„

Predstavitev projekta „Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ„

Predstavitev projekta „Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ„ je potekala 24. maja 2019 na MIZŠ in kot predstavnice Skupnosti VSŠ so se ga udeležile dr. Anita Goltnik Urnaut, mag. Andreja Bizjak in Jasmina Poličnik. Po prvotni predstavitvi ciljev in namena projekta so bile predstavljene faze projekta in trenutno opravljeno delo.

Tehnična rešitev nadgradnje podatkovnega skladišča eVŠ:

Predstavitev sta pripravili Sonja Mavsar in Duša Majetič, ki sta poudarili, da je tehnološka rešitev že pripravljena, trenutno se izvaja polnjenje operativne shrambe s podatki za analize. Zakonska podlaga zagotavlja zbiranje podatkovnih virov v neanonimizirani obliki, vendar se analize lahko izvajajo samo z anonimizirani podatki. V tej fazi podatke iz vseh virov najprej uparijo (po EMŠO), v naslednjem koraku se podatki anonimizirajo in taki prenesejo v podatkovno skladišče. Ko bo prenos zaključen, bodo novi podatkovni viri iz operativne shrambe pobrisani.

Anonimizacija v tem razumevanju pomeni, da ni mogoče sprejemati zaključkov o določenih lastnostih posameznika – na podlagi podatkov o posamezniku, le-tega ne sme biti mogoče določiti. Ta poteka na 2 ravneh: prenos v podatkovno skladišče in prirpava analiz v eVŠ (orodje Oracle BI). Mnenje informacijske pooblaščenke je meja 5 enot (ko je še mogoče prikazati podatke v poročilu).

Sistem polnjenja podatkovnega skladišča se bo polnil enkrat letno. Prva polnitev od l. 2005 – l. 2018, druga polnitev l. 2005 – l. 2019. Časovnica predvideva, da bodo podatki za pripravo analiz v podatkovnem skladišču eVŠ na voljo v obdobju maj-junij.