Predstavitev preliminarnih rezultatov projekta SELFIE WBL na spletnih seminarjih

Predstavitev preliminarnih rezultatov projekta SELFIE WBL na spletnih seminarjih

Na povabilo nacionalnih koordinatorjev smo 8., 11., in 12. januarja 2021 predstavili preliminarne rezultate kvantitaitvnega in kvalitativnega dela analize za tri partnerske države: Francijo, Madžarsko in Nemčijo.

SELFIE je spletno orodje, ki ga je razvilo Skupno raziskovalno središče, da vodi šole v procesu samorefleksije o njihovem napredku v smeri celovite integracije in učinkovite uporabe digitalnih tehnologij v poučevanju, učenju in ocenjevanju učencev. Modul SELFIE WBL poleg obstoječih treh uporabniških skupin (voditelji šol, učitelji in učenci) vključuje tudi mentorje v podjetju. To šolam in podjetjem omogoča, da (skupaj) razmislijo o svoji digitalni pripravljenosti.

Celovita poročila z ugotovitvami in priporočili bodo kmalu objavljena TUKAJ.