PRAVILNIK O PRIZNANJIH SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE