Povzetek poročila »Analiza vrzeli na področju sprejetja EQAVET« usklajen z nacionalno referenčno točko za kakovost poklicno-strokovnega izobraževanja

Povzetek poročila »Analiza vrzeli na področju sprejetja EQAVET« usklajen z nacionalno referenčno točko za kakovost poklicno-strokovnega izobraževanja

V sklopu mednarodnega projekta VET21001 sta raziskovalec Miha Zimšek in vodja razvoja Skupnosti VSŠ Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič v torek, 9. junija 2020 gostila Sašo Grašič in Simono Črep. Saša Grašič na Centru RS za poklicno izobraževanje skrbi za področje kakovosti ter je vodja nacionalne referenčne točke za kakovost poklicno-strokovnega izobraževanja in članica evropske mreže za kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mreže EQAVET. Simona Črep je ravnateljica Srednje šola za strojništvo, mehatroniko in medije na Šolskem centru Celje in ima vlogo izvajalke pri procesu prilagoditev EQAVET.

Člani sekretariata Skupnosti VSŠ so pripravili celovito poročilo in povzetek z naslovom »Analiza vrzeli na področju sprejetja EQAVET«. Poročilo naslavlja najpomembnejše težave, s katerimi se uporabniki srečujejo in soočajo med poskusom razumevanja, izvajanja in vrednotenja programa EQAVET v izobraževalnih organizacijah. Osnutek povzetka analize so udeleženci sestanka pregledali in predebatirali ter pripravili posodobljeno verzijo na podlagi komentarjev strokovnjakinj. Posodobljena verzija je na vertikali terminološko usklajena s standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG).