Poučevanje s pomočjo IKT in e-učenje

Poučevanje s pomočjo IKT in e-učenje

Čas za nove metode dela v predavalnicah

S programom izpopolnjevanja Poučevanje s pomočjo IKT in e-učenje smo želeli udeležence spodbuditi k večji uporabi sodobnih digitalnih orodij in spletnih učilnic, s katerimi bodo lahko študijski proces izvajali bolj interaktivno in kakovostno. Ker trenutno poteka učni proces v večini na daljavo, smo želeli udeležence opremiti s konkretnimi, praktičnimi vsebinami, ki jih lahko takoj uporabijo pri svojem delu. Velik del programa se je usmeril k poglobljeni uporabi spletne učilnice Moodle. Udeleženci so se naučili postaviti spletno učilnico, jo ustrezno strukturirati glede na potrebe predmeta, ki ga poučujejo ter izpeljati različne načine ocenjevanja v spletnem okolju. Za vse, ki so si želeli še več, so lahko svoje znanje poglabljali tudi z bolj zahtevnimi nalogami in ukazi. S samostojnim delom v spletni učilnici pa so v praksi utrdili pridobljeno teoretično znanje.

V drugem delu izpopolnjevanja so udeleženci pridobili uporabna znanja kako sodobne tehnologije uporabljati v oddaljenem izobraževanju. S konkretnimi primeri dobrih praks so videli kako vsebine kakovostno in zanimivo podajati v spletnem izobraževanju. Udeleženci so okrepili razumevanje potenciala digitalizacije in sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za uresničevanje kreativnosti in inovativnosti.

Med izjavami udeležencev smo prejeli komentarje, ki so se nanašali na vsebine izpopolnjevanja:
“Pri projektu CiljajVišje! so nam predavatelji pokazali nove pristope in metode za poenostavljeno delo na daljavo in lažje obvladovanje tehnike v trenutno aktualnem svetu. Dobili smo obilico novih usmeritev proti novi družbi 4.0 in celo 5.0, ki bo stremela h globalnosti, povezovanju in odpiranju. Teme so sodobne, napredne, koristne, predavatelji pa polni dobrih idej, ki jih zmorejo odlično interpretirati tudi enostavnemu uporabniku” (Udeleženka 1),

nekateri pa so se poleg vsebine dotaknili tudi organizacijske izvedbe:

“Tečaj je potekal po vnaprej določenih terminih in urah, kar je bilo potem tudi vedno tako realizirano. Predavatelja sta bila do slušateljev vedno zelo prijazna, zanimalo ju je, če smo znanje, ki sta ga posredovala na prejšnjem predavanju, usvojili in če smo imeli kakšne težave pri individualnem delu. Na vsakem predavanju, ki je sledilo predhodnemu, sta najprej na hitro preverila že predelano snov in na hitro naredila njen povzetek, da smo potem tudi lažje nadaljevali z učnim procesom. Vse čestitke za organizacijo in izvedbo programa” (Udeleženec 2).

Analiza zadovoljstva udeležencev s programom Poučevanje s pomočjo IKT in e-učenje

graf zadovoljstvo_ŠCCE
graf_priporočilo_ŠCCE