DO USTREZNEGA KADRA SKOZI PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

DO USTREZNEGA KADRA SKOZI PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

MALA IN SREDNJA PODJETJA!

IŠČETE USTREZEN KADER?

SODELOVANJE Z VIŠJIMI STROKOVNIMI ŠOLAMI PONUJA REŠITEV!

 #povezujemo #sodelujemo #izobraževanje #gospodarstvo #višjestrokovnešole

Višje strokovne šole se vrsto let povezujemo z gospodarstvom skozi praktično izobraževanje, ki predstavlja 40 % naših študijskih programov. Sodelovanje se danes odraža tudi v tem, da si vedno več delodajalcev prizadeva k sodelovanju z višjimi šolami, saj želijo sami prispevati svoj delež v procesu izobraževanja in pridobiti svoj bodoči kader v skladu z zahtevami programa in lastnim znanjem. Za vas smo razvili skozi pobudo Learntowork.eu projekta SAPS, oblikovali praktična orodja za kakovostno uvedbo praktičnega izobraževanja.

 


PRAKTIČNA ORODJA ZA MALA IN SREDNJA PODJETA

ORODJE ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Eden od primerov kako krepiti sodelovanja med sistemom izobraževanja in gospodarstvom je priročen in enostaven vodnik za upravljanje praktičnega izobraževanja za višješolsko ustanovo ter mala in srednja podjetja.

Cilj orodja je zagotoviti kakovostno praktično izobraževanje in vzajemno sodelovanje za vse vpete deležnike, torej študente, mala in srednja podjetja ter višješolske ustanove. Vsebina sledi pristopu sistema vodenja kakovosti in deluje navznoter s strukturiranjem organizacijskih procesov za uspešno sodelovanje v izvajanju praktičnega izobraževanja in navzven, kot pregledno in enostavno orodje za zagotavljanje kakovosti.PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE USTVARJA POZITIVNE UČINKE ZA VSE DELEŽNIKE

Študentje skozi praktično izobraževanje v podjetje prinašajo nova znanja o najnovejših tehničnih in znanstvenih dosežkih, hkrati pa pod vodenim mentorstvom rešujejo realne težave v podjetjih, svoja znanja prenašajo v delovne procese in tudi na zaposlene v podjetju. Vse to rezultira v izboljšanju izdelkov ter storitev podjetji, vidnejši podobi blagovne znamke podjetja, v večji donosnosti podjetja in nenazadnje dolgoročno prinaša k trajnostnemu razvoju mala in srednja podjetja. Koristi vzajemnega sodelovanja podjetij in višje strokovna šole imajo tudi študentje, saj jim praktično izobraževanje omogoča neposreden stik z delodajalci.

 


VEČ O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU JE NA VOLJO NA SPLETNI STRANI www.learntowork.eu

*Learntowork.eu je pobuda projekta SAPS, financiranega iz programa Erasmus + za podporo reformam na področju oblikovanja politik. Pobuda je namenjena razvijanju praktičnih gradiv za mala in srednja velika podjetja ter jim omogoča, da postanejo bolj odprta za praktično izobraževanje, hkrati pa izboljšuje postopke izvajanja praktičnega izobraževanja s strani višješolskih ustanov.


MEDIJI O Learntowork pobudi projekta SAPS:

 

Za dodatne informacije se obrnite na:
Alicia Leonor Sauli Miklavčič, vodja projektov pri Skupnosti VSŠ
alicia.miklavcic@skupnost-vss.si