Posvet za notranje presojevalce v procesu zagotavljanja kakovosti na višjih strokovnih šolah

Posvet za notranje presojevalce v procesu zagotavljanja kakovosti na višjih strokovnih šolah

Skupnost VSŠ je v sredo, 11. maja 2022, med 9.00 in 13.00, pripravila posvet za notranje presojevalce v procesu zagotavljanja kakovosti na višjih strokovnih šolah z naslovom Notranja presoja kot ena od metod v procesu zagotavljanja kakovosti. Posvet je potekal v prostorih Šolskega centra Celje, vodil ga je dr. Branko Škafar.

Osrednji namen posveta je bil usposobiti udeležence za samostojno izvajanje notranje presoje na praktičnih primerih višje strokovne šole. Pri tem so udeleženci na osnovi študije primerov prepoznali in določili kritične dejavnike, ki so pomembni za načrtovanje notranje presoje in individualno pripravo na presojo. Na primeru simulacije notranje presoje so pripravili zaključne ugotovitve in izdelali poročilo o notranji presoji. Posveta so se udeležili ravnatelji, predsedniki in člani komisij za kakovost VSŠ, obstoječi in bodoči notranji presojevalci.