Posvet: »Študij in karierni razvoj študentov s posebnimi potrebami«

Posvet: »Študij in karierni razvoj študentov s posebnimi potrebami«

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije je organizirala posvet z naslovom Študij in karierni razvoj študentov s posebnimi potrebami, ki je potekal v torek, 12. oktobra 2021 med 13. in 16. uro, preko spletne aplikacije ZOOM.

Posvet je bil namenjen vsem sodelavcem višjih strokovnih šol, ki so vključeni v delo s študenti s posebnimi potrebami (tutorji, predavatelji, organizatorji praktičnega izobraževanja, strokovni sodelavci).

Na srečanju so bili predstavljeni pedagoški vidiki dela s študenti s posebnimi potrebami, analiza raziskave o podpori študentom s posebnimi potrebami v višjem šolstvu in projekt »Prehod mladih«.

Na okrogli mizi z naslovom »Kako izboljšati celovitost izobraževanja študentov s posebnimi potrebami na višjih strokovnih šolah?« so predstavniki višješolskih študentov, sodelavcev višjih strokovnih šol, Skupnosti VSŠ, Študentske organizacije Slovenije in strokovnjaki s področja predstavili svoje izkušnje, mnenje in ideje za izboljšave.