Posvet predsednikov komisije za kakovost in presojevalcev kakovosti

Posvet predsednikov komisije za kakovost in presojevalcev kakovosti

Skupnost VSŠ je v sredo, 22. septembra 2021, med 9.00 in 13.00, pripravila posvet za predsednike komisije za kakovost in presojevalce kakovosti. Posvet je potekal v prostorih Šolskega centra Celje, vodil ga je dr. Branko Škafar.

Osrednji namen posveta je bil izmenjati izkušnje in primere dobrih praks pri vodenju kakovosti v višjih strokovnih šolah, predstaviti izzive in možne rešitve pri delu komisij in v postopkih notranjih in zunanjih evalvacij, odgovoriti na vprašanja glede sistema vodenja kakovosti in priprave potrebne dokumentacije.
Na posvetu so bili predstavljeni:
  • Sistem vodenja kakovosti v višjem šolstvu,
  • ugotovitve zunanjih evalvacij in zavodov ter opažanja evalvatorjev,
  • predstavitev primera dobre prakse samoevalvacijskega poročila – Šolskega centra Novo mesto in najpogostejše pripombe NAKVIS ter priložnosti za izboljšave,
  • aplikacije in razvojni projekti, ki jih razvija in izvaja Skupnost VSŠ in so lahko v pomoč na posameznih področjih kakovosti: spremljanje potreb in izvedb izobraževanja zaposlenih, ponudba delovnih mest za prakso in zaposlitev študentov ter višješolskih kadrov, Evidenca: statistika, spremljanje PRI; spremljanje zaposljivosti diplomantov višjih strokovnih šol,
  • razpis za nagrade na področju višjega šolstva (za diplomante in mentorje PRI).