Postopno odpiranje šol in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v prihajajočem tednu

Postopno odpiranje šol in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v prihajajočem tednu

Na dopisni seji je Vlada Republike Slovenije 8. aprila 2021 sprejela »Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih«, ki začne veljati 11. aprila. 2021.  Odlok narekuje sproščanje omejitvenih ukrepov v srednjih šolah, višjih strokovnih šolah, dijaških domovih in organizacijah za izobraževanje odraslih v tednu od 12. do 16. aprila 2021.

Z novim odlokom se še naprej začasno prepoveduje zbiranje ljudi na višjih strokovnih šolah, razen za študente za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov). Določbe o prepovedi zbiranja ne veljajo za zaposlene v zavodih, posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), in člane organov zavodov.

Več o sproščanju ukrepov in navodila za testiranje zaposlenih v zavodih najdete v Okrožnici TUKAJ. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 15. aprila 2021 objavilo »Okrožnico v zvezi z izvajanjem izobraževanja v prihajajočem tednu in novostmi na področju šolskega koledarja ter izvedbe zaključnega izpita«. Celotno besedilo okrožnice je na voljo TUKAJ.  Prilogi k okrožnici sta na voljo:

  • Vključevanje učencev in dijakov, ki so COVID-19 preboleli, v vzgojno izobraževalni proces v času karantene za njihove sošolce TUKAJ
  • Status delavca pri testiranju na SARS-COV-2 TUKAJ