Postopno odpiranje šol in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela

Postopno odpiranje šol in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela

Na tej spletni strani imate dostopno vso pravno podlago za postopno odpiranje šol in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, kakor tudi protokol in navodila za testiranje s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

 

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 10. 12. 2020 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki je objavljen v današnjem Uradnem listu št. 183/20.

Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju še naprej veljajo za zaposlene v omenjenih zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo del na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe) ter člane organov zavodov.

V skladu z odlokom bo za študente višjih strokovnih šol od 26. 1. 2021 dovoljeno izobraževanje za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje in vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov). Prav tako bo študentom, ki opravljajo laboratorijske vaje in individualni pouk, dovoljeno bivanje v dijaških domovih.

Obveščamo vas, da bo za vse zaposlene (strokovni, administrativni in tehnični kader) v šolah potekalo hitro testiranje na okužbo s SARS-CoV-2, o čemer vas bomo podrobneje informirali.

Šole morajo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARSCoV-2. Povezava: https://www.nijz.si/sl/oznake/vzgoja-in-izobrazevanje

Okrožnico lahko preberete TUKAJ.

Okrožnica z nadaljnjimi navodili Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport v povezavi z Odlokom, je bila podana dne 22. 1. 2021 in je dostopna TUKAJ.

Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, je dostopna TUKAJ. Pojasnilo MIZŠ v povezavi z Odredbo najdete TUKAJ

Dopis glede testiranja oseb, ki delajo v srednjih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, na SARS-CoV-2, je dostopen TUKAJ. Testiranje bo potekalo s hitrimi antigenskimi testi in se bo ponavljalo vsakih 7 dni. Lokacije množičnega testiranja so objavljene na spletni strani Ministrstva za zdravje in se dnevno posodabljajo povezava na TEJ povezavi.

Protokol testiranja oseb, ki delajo v srednjih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih je dostopen TUKAJ. Protokol obsega navodila za testiranje s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

 

Okrožnico v zvezi z določili v Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi najdete TUKAJ.

TUKAJ najdete možnost Odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi 21. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.

 

Pošiljamo vam nekaj ključnih informacij ob postopnem odpiranju vzgojno-izobraževalnih zavodov (po 15. 2. 2021). Vlada RS je na seji dne 11. 2. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Odlok najdete TUKAJ. S tem odlokom se sproščajo nekatere omejitve na področju srednjega in višjega šolstva ter področja izobraževanja odraslih. V višjih strokovnih šolah je dovoljeno opravljanje:
– izpitov,
– seminarjev do največ 10 udeležencev,
– laboratorijskih vaj,
– individualnega pouka.

Odlok tudi določa, da prepoved zbiranja ne velja za zaposlene v zgoraj navedenih zavodih in za posameznike, ki v njih opravljajo delo na drugi pravni podlagi ter za člane organov teh zavodov.
Odlok določa, da se zaposleni v teh zavodih enkrat tedensko testirajo s hitrim antigenskim testom (HAG). Podrobnejše informacije so vam posredovali z okrožnico dne 27. 1. 2021, ki so ji priložili tudi protokol testiranja z algoritmom poteka testiranja (dostopa do obeh dokumentov sta zgoraj).

Okrožnico v zvezi z ravnanjem delodajalca v primeru odklonitve testiranja in nošenjem zaščitnih mask najdete TUKAJ.

Obvestilo glede pošiljanja zahtevkov za uveljavljanje sredstev za izplačevanje dodatka za delo v rizičnih razmerah v času epidemije najdete TUKAJ.

 

Vlada RS je na seji dne 18. 2. 2021 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Sporočamo vam, da so vse določbe trenutno veljavnega odloka podaljšane in veljajo do vključno 26. 2. 2021. Več informacij najdete TUKAJ.

Vlada RS je na seji dne 24. 2. 2021 podaljšala veljavnost ukrepov iz Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Sporočamo vam, da so vse določbe trenutno veljavnega odloka podaljšane in veljajo do vključno 5. 3. 2021. Več informacij najdete TUKAJ.

Objavljamo Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva in Sklep, ki ga je sprejelo Ustavno sodišče glede začasnega zadržanja izvajanja določb 21. in 22. člena ZIUPOPDVE. Pravilnik najdete TUKAJ in Sklep najdete TUKAJ.

Vlada RS je na seji dne 3. 3. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Slednji začne veljati 5. 3. 2021, uporabljati pa se začne 8. 3. 2021. Z novim odlokom se še naprej začasno prepoveduje zbiranje ljudi višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov). Več si lahko preberete TUKAJ.