POMEMBEN MEJNIK ZA VIŠJE STROKOVNO ŠOLSTVO

POMEMBEN MEJNIK ZA VIŠJE STROKOVNO ŠOLSTVO

Nagrada Republike Slovenije na področju šolstva prvič podeljena višjemu strokovnemu šolstvu

4. oktobra 2018 je višje strokovno šolstvo prvič v zgodovini podeljevanja nagrad Republike Slovenije na področju šolstva prejelo nagrado za izjemne dosežke. Nagrado je prejel predsednik Skupnosti VSŠ, Alojz Razpet, ki mu iskreno čestitamo!

Alojz Razpet je gradil slovensko višje strokovno šolstvo od samih začetkov. Kot je dejal v svojem zahvalnem nagovoru pred zbranim občinstvom v imenu vseh nagrajencev, je po številnih letih izkušenj v vlogi predavatelja in ravnatelja ene prvih višjih strokovnih šol v Sloveniji ter v vlogi predstavnika višjih strokovnih šol še posebej ponosen, ”da smo določenim sistemom izobraževanja odprli prostor z oblikami učenja, ki olajšajo prehod od izobraževanja in usposabljanja v delo.” Ob tem je še izpostavil, da se je vedno trudil to povezanost utirati v sodelovanju in v razumevanju, da je naše delo poslanstvo, ki ga vodi predanost. ‘Vsi se trudimo po svojih najboljših močeh in lahko smo ponosni na dosežene rezultate, je še poudaril Razpet.

Podelitev državnih nagrad na področju šolstva.  Foto: MIZŠ

Podelitev državnih nagrad na področju šolstva. Foto: MIZŠ

 

 

 

 

 

 

PREDSTAVITEV NAGRAJENCA ALOJZA RAZPETA 
Vir: Zbornik Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva 2018

Alojz Razpet, ravnatelj Višje strokovne šole v Šolskem centru Celje, je z več kot dvajsetletnimi izkušnjami v vlogi predavatelja in ravnatelja ene prvih višjih strokovnih šol v Sloveniji strokovnjak na področju višjega strokovnega šolstva, ki je prepoznal nujnost medinstitucionalnega sodelovanja, kar je vodilo k ustanovitvi in vodenju Skupnosti višjih šol. Močno je zaznamoval smer in nujno tesno povezanost tovrstnega izobraževanja z gospodarstvom. Skupaj z resornim ministrstvom je vzpostavil enotno nacionalno prijavno službo za višje strokovne službe, ki jo ves čas tudi uspešno vodi. Sodeloval je pri pripravi in prenovi višješolskih študijskih programov strojništva, gradbeništva, mehatronike in avtoservisnega menedžmenta. Koordiniral je številne projekte, vodil je priprave izhodišč za pripravo višješolskih programov in meril, je član številnih delovnih skupin za področje višjega strokovnega šolstva ter avtor in soavtor več učbenikov s strokovnega področja elektrotehnika. Nagrajenec je izjemno in neumorno prispeval k razvoju višjega strokovnega izobraževanja v praksi ter tudi na strateški in sistemski ravni, predvsem pa je svojo ekspertizo in izkušnje vedno nesebično delil z drugimi kolegi. Alojz Razpet je s svojim delom pustil globok pečat v lokalnem in nacionalnem prostoru, dodal je velik prispevek k prepoznavnosti in promociji višjega strokovnega šolstva, s svojo odprtostjo in pripravljenostjo za pomoč pa je pomembno vplival na poklicno pot študentov.