Podaljšanje statusa študenta in napredovanje v višji letnik

Podaljšanje statusa študenta in napredovanje v višji letnik

Študentke in študenti!

Obveščamo vas, da imate, tisti, ki v študijskem letu 2020/2021 zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 niste opravili praktičnega izobraževanja, dve možnosti:

  • PODALJŠANJE STATUSA: Status lahko podaljšate za eno študijsko leto, če ste opravili obveznosti v obsegu vsaj 30 kreditnih točk po ECTS.
  • NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK: Napredujete lahko v višji letnik, če ste opravil obveznosti v obsegu vsaj 40 kreditnih točk po ECTS.

Vse podrobnosti so zapisane v Sklepu o podaljšanju statusa študentom višjih strokovnih šol in napredovanju v višji letnik,  ki ga je sprejela ministrica za izobraževanje, znanost in šport, na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).