Pedagoško andragoško izpopolnjevanje – Psihologija in pedagogika za višješolske strokovne delavce/-ke

Pedagoško andragoško izpopolnjevanje – Psihologija in pedagogika za višješolske strokovne delavce/-ke

Dr. Bojana Tancer

Dr. Bojana Tancer je doktorica znanosti s področja edukacijskih ved, psihologinja z dolgoletnimi izkušnjami predavateljice predmetov s področja psihologije prodaje in poslovne komunikacije in vodenja na višjih strokovnih šolah. Je trenerka programov za spodbujanje učinkovitega in ustvarjalnega razmišljanja. Njenih izobraževanj se udeležujejo izobraževalci, razvojniki in starši.

Mag. Iris Fink Grubačević

Mag. Iris Fink Grubačević je magistrica znanosti s področja pedagogike ter specialistka managementa v izobraževanju. Pridobila je mednarodne certifikate: Praktik NLP in Mojster poslovne komunikacije in NLP Coach. Zaposlena je bila kot ravnateljica višje šole, sedaj kot dekanja Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto. Deluje kot predavateljica predmetov s področja komunikacije in menedžmenta v višjem in visokem šolstvu. Izvaja delavnice komunikacijskih veščin, coachinga, ravnanja z ljudmi za različne organizacije v javnem in gospodarskem sektorju. Napisala je vrsto člankov, aktivno sodeluje s prispevki na mednarodnih konferencah.

Analiza zadovoljstva udeležencev s programom: Pedagoško andragoško izpopolnjevanje – Psihologija in pedagogika za višješolske strokovne delavce/-ke

Analiza zadovoljstva udeležencev s programom

Udeležencem so bile všeč zelo uporabne vsebine, zanimive teme, sproščenost, dinamično predavanje, prijetna razlaga, predavateljici, praktični primeri, diskusije po skupinah in zanimivi sogovorniki (ostali udeleženci).

Posnetek udeležencev pred pričetkom srečanja v spletnem okolju Zoom

Slika: Posnetek udeležencev pred pričetkom srečanja v spletnem okolju Zoom

Udeležence čakata še dva modula Pedagoško andragoškega izpopolnjevanja – izvajalec Šolski center Slovenj Gradec:

  • Poučevanje na daljavo ter komunikacija in individualizacija, ki se prične 24. novembra 2020
  • Andragogika in didaktika in metodologija raziskovanja, ki bo potekala v januarju 2021.

 

Vtisi udeležencev/-k izpopolnjevanja

Natalija Brečko, Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola:
PAI Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu sta presegla moja pričakovanja. Predavateljici sta z nami delili svoje izkušnje, predavanja ponazorili s primeri in nam podali veliko teoretičnih osnov. Vse skupaj sta pospremili z gradivom, ki sta nam ga poslali, z navedbo dodatne literature, ki jo priporočajo v branje in študiranje. Naloge, ki smo jih izpolnili/pripravili in nato predstavili so bile koristne, praktične. Pridobila sem veliko koristnih informacij in vpogled v psihologijo in pedagogiko. Vsem priporočam, tovrstna izobraževanja, da mogoče »stopimo iz okvirjev«, ki smo si jih naredili in pogledamo širše. Vse to, da bomo zadovoljni, uspešni pri svojem delu, kar se bo pokazalo tudi pri naših študentih/diplomantih.

Metoda Križanec:
V okviru vsebin s področja Psihologije sem dobila zelo veliko koristnih informacij, ki mi bodo prišle prav ne samo v službenem smislu, kot predavatelj, ampak tudi v vsakdanjem življenju, razumevanju osebnosti, saj sem si lahko ponovno osvežila nekatera znanja o osebnostnih značilnostih, ki sem jih že prej  nekoč nekje že »slišala«. Zelo zanimiva so mi bila orodja spodbujanja ustvarjalnega razmišljanja, ki smo jih morali tudi sami predstaviti in s tem dokazati naše razumevanje in uporabo orodij pri svojih predavanjih. Glede na to, da še ne predavam, pa sem v okviru sklopa Pedagogika dobila potrditev, da biti predavatelj ni samo, da stopiš v predavalnico in odpredavaš teoretično snov, ampak mnogo mnogo več. S samostojno pripravo učne priprave sem šele začela razumeti, da je temeljita priprava na uro zelo pomembna in da je pomembno strmeti k temu, da bi počasi postali vsi sodobni učitelji, kjer bodo študenti v ospredju ure (nenehna interakcija, uporaba sodobnih orodij preverjanja znanja, itd).

Obe predavateljici sta zelo strokovno predstavili vsebine ter nas spodbujali k aktivnemu sodelovanju, kar je predavanja naredilo še bolj razgibana in pestra.

Sporočilo udeleženca/udeleženke: V središču procesa naj bo študent, s strukturirano pripravo je poučevanje lažje, oblike dela za vzdrževanje fokusa študentov.