PAI – Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa

PAI – Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa

Mag. Iris Fink Grubačević

Mag. Iris Fink Grubačević: »Poznavanje osnovnih zakonitosti komunikacijskega procesa je osnova za našo uspešnost v medsebojnem sporazumevanju. Vsi procesi zadovoljevanja naših potreb so povezani z drugimi, zato je sposobnost uspešnega sporazumevanja, premagovanja komunikacijskih ovir in dajanja povratne informacije vedno bolj pomembna. V Modulu 3 smo se poglobili v komunikacijo predavateljev, ki so nedvomno izpostavljeni izzivu komuniciranja s študenti in drugimi deležniki v šoli. Vsaka skupina zahteva svoj nivo prilagajanja, čeprav veljajo neka skupna osnovna pravila. Vedno, kadar komuniciramo, se prilagodimo sogovorniku, njegovemu nivoju sprejemanja in razumevanja. Pri oddajanju sporočila smo pazljivi (usklajena besedna in nebesedna komunikacija), da ne prizadenemo sogovornikovo osebnostno integriteto, da so sporočila jasna, pregledna, nedvoumna in osebna. Uporaba učinkovite in spoštljive povratne informacije, prepoznavanje in prilagajanje posameznim zaznavnim tipom, uporaba asertivne komunikacije ipd., je postala neizogiben del našega dela v predavalnici. Zato mora biti predavatelj pravi mojster, če želi ustvariti in ohranjati uspešno komunikacijo z vsemi deležniki.

Veščin uspešne komunikacije se naučimo, potrebno pa je preučiti in preizkusiti veliko pristopov in komunikacijskih orodij, da izberemo tiste, ki posamezniku najbolj ustrezajo. Ker so študenti med seboj različni in imajo različne potrebe in zmožnosti (individualnost), je težko pričakovati, da bi določen pristop veljal in bil učinkovit pri vseh enako. Za uspešno komuniciranje poiščemo skupne smernice in priporočila dobre komunikacije, ki jih velja upoštevati, se pa učenje in spreminjanje vedno začne pri posamezniku. Ko razumeš in spremeniš sebe, svoj način komuniciranja z drugimi, se sčasoma začne spreminjati tudi tvoje okolje. Vložiti je potrebno veliko truda in vztrajnosti, kajti rezultati morda ne bodo takoj vidni. Pedagoško andragoško usposabljanje predavateljev višjih šol je nedvomno prvi korak k uspešnemu delu v predavalnici.

Kot popotnico za čas, v katerem se trenutno nahajamo predavatelji/učitelji, bi podala misel J. Campbella: »The future is for those, who have a soul of a heroes.«

Luka_Urisk

Luka Urisk, mag. posl. inf.: »Izvedba sklopa “Poučevanje na daljavo”, ki je del Pedagoško andragoškega izpopolnjevanje za predavatelje višjih strokovni šol, je predstavljala izjemno zanimivo izkušnjo. Odlično sodelovanje med udeleženci ter izmenjava izkušenj ter primerov dobrih praks sta zaznamovali srečanja preko videokonference. Vsekakor lahko priporočam vsakomur, ki ga tema poučevanja na daljavo zanima.«

Analiza zadovoljstva udeležencev s programom: Pedagoško andragoško izpopolnjevanje – Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa

Verjetnost priporočila_PAI3
Zadovoljstvo s področji uporabe_PAI3

Udeležencem so bili všeč dinamika, ki pritegne k aktivnemu poslušanju in dajanju povratnih informacij, aktivna predavanja in način podajanja vsebin, organizacija in izvedba, sproščeno vzdušje ter dostopnost predavateljev.

Zaslon_PAI 3

Slika: Posnetek udeležencev srečanja v spletnem okolju Zoom

Udeležence čaka še zadnji modul Pedagoško andragoškega izpopolnjevanja:  Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja v izvedbi Šolskega centra Slovenj Gradec, ki bo potekal v januarju 2021.

Vtisi udeležencev/-k izpopolnjevanja

Dr. Marjeta Horjak: »Glede na razmere je predavanje več kot koristno, upravičeno in utemeljeno za učinkovito delo s študenti.«

Tatjana Čeh Naglič: »Poleg osvežitev znanj in dopolnitev z aktualnimi vsebinami je ključna prednost izvedbe v tem, da predavatelj spodbuja deljenje izkušenj različnih udeležencev. To ne pomeni, da sem pridobila le nove ideje, temveč se je na podlagi teh izmenjav porodilo veliko novih, takih, ki bodo ugledale luč v predavalnici že jutri. Priporočam.«

Tina Peček: »Verjamem, da bo tudi Modul 2 tako poučen kot Modul 3. Izmenjava izkušenj je dobrodošla. VAKOG metodo (iz Modula 3) sem ta teden že predstavila študentom in so bili navdušeni.«

Mag. Katarina Vita Dolinar Bobič: »Modul mi je prinesel nove kompetence pri izobraževanju na daljavo, ki mi bodo zagotovo koristile in popestrile moje nadaljnje delo.«