Pedagoško-andragoška izobrazba za višješolske predavatelje

Pedagoško-andragoška izobrazba za višješolske predavatelje

Predavatelji višjih strokovnih šol lahko svoje pedagoško-andragoško znanje poglobijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Tam so pripravili program, s katerim lahko pridobijo ustrezno pedagoško-andragoško izobrazbo in se usposobijo za kakovostno izobraževalno delo.

Program je usmerjen k udeležencem in sloni na razvoju ustreznih kompetenc in praktičnih znanj s področja izkušenjskega učenja. Spodbuja aktivno sodelovanje ob primerjanju teorije z izkušnjami.

Vpisni pogoj v program je zaključen študijski program druge stopnje po bolonjski prenovi oziroma univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program. V skladu z Merili za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev lahko udeleženci programa pridobijo 30 kreditnih točk.

Podrobnosti programa za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol si lahko preberete TUKAJ.

                                                                                                                                                                   Slika: http://e-pomoc.ff.uni-lj.si/predavalnice/