Okrožnica MIZŠ v zvezi z začasnim izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo

Okrožnica MIZŠ v zvezi z začasnim izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo

Posredujemo okrožnico MIZŠ v zvezi z začasnim izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo, ki za višje strokovne šole velja od 19. 10. 2020 do 1. 11. 2020.

Obveščamo tudi:
Za praktično izobraževanje za študente so smernice enake kot za praktično usposabljanje z delom za dijake.
Laboratorijske vaje se v omenjenem času izvajajo le na daljavo.

Okrožnica bo tokom dneva objavljena tudi na spletni strani MIZŠ:, pod rubriko Aktualno.

Prilagamo še povezave do podpornih dokumentov:
Smernice za izvedbo študijskega dela na višjih strokovnih šolah v študijskem letu 2020/21,
Navodila in smernice za izvedbo študija na daljavo v višjem strokovnem šolstvu.