Okrožnica MIZŠ v zvezi z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi

Okrožnica MIZŠ v zvezi z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi

Posredujemo okrožnico MIZŠ v zvezi z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi.

Izpostavljamo:
– Vlada RS je na seji dne 23. oktobra 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
– Okrožnica začasno prepoveduje zbiranje ljudi v srednjih šolah, dijaških domovih, višjih strokovnih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih, z izjemo dijakov in študentov tujcev, ki bivajo v dijaških domovih, in ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito.
Prepoved zbiranja ljudi ne velja za javne uslužbence, zaposlene v navedenih zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe). To pomeni, da zaposleni lahko svoje delo opravljajo tudi v prostorih zavoda, če ne morejo dela opravljati od doma.

Več informacij je v priloženi okrožnici.