Okrožnica MIZŠ o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Okrožnica MIZŠ o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Posredujemo okrožnico MIZŠ o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se v vzgojno-izobraževalnih zavodih začasno izvaja vzgojno-izobraževalno delo na daljavo in sicer v:
– srednjih
– višjih strokovnih šolah
– in organizacijah za izobraževanje odraslih.

Dijaki, ki so že na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu, ki ima vzpostavljeno varno delovno okolje v skladu s smernicami NIJZ, ga še naprej izvajajo. Enako velja za dijake, ki bi v tem času začeli z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom. Če delodajalec tega ne bo zagotavljal in sprejemal dijakov. se opravljanje praktičnega usposabljanja z delom preloži na kasnejši datum.

Več informacij je v priloženi okrožnici.