Okrogla miza Višješolsko izobraževanje kot konkurenčna prednost

Okrogla miza Višješolsko izobraževanje kot konkurenčna prednost

V okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti smo v prostorih Pošte Slovenije v Ljubljani, 20. 11. 2017, pripravili okroglo mizo Višješolsko izobraževanje kot konkurenčna prednost. O prednostih in prihodnosti višješolskega izobraževanja, mednarodni izmenjavi študentov v okviru programa Erasmus+ ter pričakovanjih in izzivih gospodarstva so spregovorili: evropski poslanec dr. Milan Zver, predsednik Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije Alojz Razpet, vodja projektov Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, strokovna koordinatorica specialistka v oddelku za kadrovske zadeve pri Pošti Slovenije, d. o. o., Barbara Draksler Galičič, ravnatelj Višje strokovne šole Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana Drago Zupančič in diplomant Višje strokovne šole Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana Dejan Debelak.

Študentom, predavateljem, delodajalcem in drugim udeležencem so bile predstavljene možnosti sofinanciranja mobilnosti študentov in osebja preko programa Erasmus+. Študenti so preko konzorcija za mobilnost, katerega koordinator je Skupnost VSŠ, pod določenimi pogoji upravičeni tudi do dodatka Ad futura 2016 in Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2016 (delno sofinancirano iz Evropskega socialnega sklada).