Od kreativne projektne ideje, do prijave projekta na primeren razpis in vodenje projekta

Od kreativne projektne ideje, do prijave projekta na primeren razpis in vodenje projekta

Izpopolnjevanje Od kreativne projektne ideje, do prijave projekta na primeren razpis in vodenje projekta je potekalo med 22. 4. in 31. 5. 2021 pod okriljem Skupnosti VSŠ. Program izpopolnjevanja, v obsegu 29 šolskih ur je napisal in vodil dr. Goran Gumze. 

Dr. Goran Gumze je antropolog in predava na magistrskem in doktorskem programu Humanistike na Institutum Studiorum Humanitatis v Ljubljani ter na BA in MA programih zdravstvene nege na višji šoli Propraxis v Grazu. Tam poleg antropoloških predmetov predava tudi metodologijo znanstvenega raziskovanja, raziskovalne metode, Leadership in projektno vodenje.

Trenutno je visokošolski predavatelj in raziskovalec, ki sodeluje pri izvajanju treh mednarodnih projektov in sicer SAFEZONE – projekt preprečevanja radikalizacije v športu in skozi šport, ki ga financira Evropska komisija znotraj programa ISF-POLICE; SAFEMEDIC – projekt oblikovanja študijskega predmeta za preprečevanje nasilja v zdravstveni komunikaciji in postopkih, namenjen študentom BA programov zdravstvenih ved, ki ga financira Evropska komisija znotraj programa Erasmus+ K2 strateška partnerstva in HAPHC – projekt aktivnega učenja za učence osnovnih šol, ki ga prav tako financira Evropska komisija znotraj programa Erasmus+ K2 strateška partnerstva.

“Izpopolnjevanje Od kreativne projektne ideje, do prijave projekta na primeren razpis in vodenje projekta je potekalo v mesecu aprilu in maju 2021. Kljub temu, da smo izvedli 5 delavnic v digitalnem okolju, so udeleženci dobro spoznali osnove priprave projektne ideje in njenega razvoja, do prijave na primeren razpis. Spoznali so se z nekaterimi prijavnimi obrazci mednarodnih razpisov in na konkretnih prijavah vadili, kako napisati kakovostno projektno prijavo za pridobitev sofinanciranja. Naučili so se tudi osnov projektnega vodenja in skupaj z izvajalcem predebatirali probleme, s katerimi se soočajo koordinatorji projektov, med prijavo in izvedbo projektov. Udeleženci so zelo zavzeto razvijali lastne projektne ideje ter jih poizkusili prilagoditi konkretnemu razpisu po lastnem izboru.

Mnenja sem, da so pridobili pomembne informacije za uspešno pisanje projektnih prijav, kljub temu pa bi bilo izpopolnjevanje v živo bolj intenzivno zaradi lažjega skupinskega dela. V spletnem okolju je težje zagotoviti skupinsko dinamiko, zato upam, da bo naslednje izpopolnjevanje v jesenskih mesecih lahko potekalo, vsaj delno, v živo.”

Posnetek zaslona4_kreativna ideja

Slika: Posnetek srečanja v videokonferenčnem okolju Zoom

Vtisi udeleženk/-cev izpopolnjevanja:

Nataša Seljak:
“Sem z veseljem spremljala izpopolnjevanje dr. Gumzeja. Njegova priporočila in podane informacije mi bodo v bližnji prihodnosti zelo koristile, zato se vam zahvaljujem za vso organizacijo in podporo pri omenjenem izpopolnjevanju.”

Katja Špegelj:
“Skozi program sem pridobila precej koristnih informacij in si “razjasnila” določene postopke. Še enkrat bi iskreno pohvalila dr. Gumzeja in celotno organizacijo izvedenih srečanj.”

Priporočilo_od kreativne projektne ideje

Graf 1: Verjetnost priporočanja izpopolnjevanja sodelavcem

Zadovoljstvo_od kreativne projektne ideje

Graf 2: Zadovoljstvo z izpopolnjevanjem