Objavljen je obrazec za oddajo vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za izredne študente

Objavljen je obrazec za oddajo vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za izredne študente

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na strani eUprave objavilo obrazec za oddajo vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR. Izpolnite ga IZREDNI ŠTUDENTJE, ki se izobražujete po javnoveljavnih študijskih programih v RS in imate stalno prebivališče v RS.

Obrazec je dostopen tukaj: https://tinyurl.com/y9anffny.

Potem, ko je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom v višini 150 evrov odposlalo 45.250 vlog v skupnem znesku 6.787.500 evrov, je s 1. majem 2020 v veljavo stopila novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Z uveljavitvijo tega zakona se 58. člen spremeni in se glasi: enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov se do 1. junija 2020 izplača študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2. V prehodnih določbah navedenega zakona je določeno, da se sprememba 58. člena uporabljala od 13. marca 2020 dalje.

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-05-04-objavljen-je-obrazec-za-oddajo-vloge-za-izplacilo-enkratnega-solidarnostnega-dodatka-za-izredne-studente/?fbclid=IwAR3nC5mCi99TuHdurV9MgLrmpDNyBky9fnOrK5O4vsq45Spz09duHn5Gz-I