Ob koncu študijskega leta…

Ob koncu študijskega leta…

Dragi študenti, drage študentke,

spoštovani predavatelji in ravnatelji, spoštovane predavateljice in ravnateljice,

študijsko leto se počasi bliža h koncu in lahko rečemo, da smo ga v danih razmerah in kljub nešteto izzivom zaključili uspešno.

Glede na to, da se situacija z virusom SARS-CoV-2 še ni dokončno umirila, vam dajemo napotke in priporočila, ki veljajo tudi v času študijskih počitnic.

Testiranje zaposlenih oz. oseb, ki opravljate dejavnost vzgoje in izobraževanja ter pri svojem delu prihajate v stik s študenti oz. drugimi udeleženci izobraževalnih programov, je še vedno obvezno in podaljšano do 22. julija 2021. Več informacij dobite v Okrožnici MIZŠ, ki je dostopna TUKAJ

Priporočilo NIJZ glede prezračevanja prostorov je ključno za preprečevanje prenosa virusa SARS CoV-2 in je aktualno tudi v času počitnic. Podrobne napotke dobite TUKAJ

Objavljamo tudi Pojasnilo MIZŠ, v zvezi z uveljavitvijo Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, v katerem so izpostavljeni: izplačilni dan, regres za prehrano, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, dnevnica za službeno potovanje v državi, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč in terenski dodatek. Več informacij dobite TUKAJ. Prilagamo še Terminski plan izplačilnih dni do decembra 2021 in predlogo Izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.