O projektu Razvoj vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja

Projekt 2021

AKTIVNOSTI  ZA ŠTUDENTE:
 • ozaveščanje pomena vseživljenjske karierne orientacije in izvedba delavnic za študente (z namenom pridobivanja dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela in ozaveščanje pomembnosti kariernega načrtovanja ter vseživljenjskega učenja),
 • e-učilnica za študente Karierno svetovanje,
 • info točka Načrtujem kariero, ciljam višje na spletni strani Skupnosti VSŠ,
 • aplikacija Iskalnik kariernih priložnosti (ponudba prostih mest za praktično izobraževanje in delo),
 • individualno karierno svetovanje kot podpora celostnemu razvoju kariere (na osnovi psihodiagnostičnih pripomočkov in razgovora) in
 • organizacija kariernih dogodkov “Poslovnih zajtrkov”, ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci,
 • Analiza izvedbe višješolskega študija na daljavo v letu 2020/2021, ki nudi vpogled v vpliv spremenjenih okoliščin zaradi epidemije COVID-19 na potek in zaključevanje študijskih procesov na višjih strokovnih šolah. 
2
AKTIVNOSTI  ZA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE:
 • organizacija srečanj z delodajalci z namenom promocije višjega strokovnega šolstva in znanj ter kompetenc, ki jih pridobijo študenti v sklopu študijskega procesa med potencialnimi delodajalci ter preverjanje zahtev trga dela ter ustreznosti kompetenc študentov in diplomantov,
 • aplikacija Iskalnik kariernih priložnosti (ponudba prostih del za kadre v višjem šolstvu, možnost oddaje ponudbe za delo, možnost za objavo in pregled prostih mest za praktično izobraževanje in delo študentov),
 • organizacija kariernih dogodkov “Poslovnih zajtrkov”, ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci in
 • metodologija delovanja kariernih centrov na višjih strokovnih šolah in aktivnosti za sistemsko urejanje področja.
5
AKTIVNOSTI ZA STROKOVNE DELAVCE V KARIERNIH CENTRIH VSŠ:
 • izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev (koordinatorjev, kariernih svetovalcev, vodstva …) z namenom pridobiti izkušnje na področju vodenja in organizacije kariernih centrov ter izvajanja kariernega svetovanja,
 • e-učilnica za karierne svetovalce z gradivi za karierno svetovanje in aktivnim forumom,
 • info točka Karierni centri z  gradivi in povezavami, ki so v pomoč pri kariernem svetovanju in informacijami o projektu Razvoj vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja v višjem šolstvu na spletni strani Skupnosti VSŠ,
 • aplikacija Iskalnik kariernih priložnosti (ponudba prostih del za praktično izobraževanje in delo študentov) in
 • metodologija delovanja kariernih centrov na višjih strokovnih šolah in aktivnosti za sistemsko urejanje področja.
shutterstock_1536455135
AKTIVNOSTI ZA DELODAJALCE:
 • aplikacija Iskalnik kariernih priložnosti (možnost pridobivanja kadrov in objave prostih del za praktično izobraževanje in delo študentov in diplomantov višjih strokovnih šol ter pregleda ponudb za delo),
 • organizacija srečanj z delodajalci z namenom predstavitve znanj in kompetenc, ki jih pridobijo študenti v sklopu študijskega procesa ter preverjanje ustreznosti kompetenc študentov in diplomantov in
 • organizacija kariernih dogodkov “Poslovnih zajtrkov”, ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci.
cof
AKTIVNOSTI ZA ŠIRŠE OKOLJE:
 • aktivno spodbujanje k samozaposlovanju (predstavitve spodbud in programov, idr.)

Projekt Vzpostavitve in delovanja kariernih centrov 2019 je bil predstavljen na srečanju Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo, dne 3. 12. 2019 na MIZŠ. Skupnost VSŠ je predstavila rezultate projekta, aktualno stanje ter pozvala k sistemski ureditvi področja kariernega svetovanja na višjih strokovnih šolah. Več preberite TUKAJ.

Aktivnosti na področju Razvoja vseživljenjske karierne orientacije in kariernih centrov na višjih strokovnih šolah v letih 2018 in 2019: 

 • V letu 2018 so izvedle šole, ki so bile vključene v projekt, posvetovanja z delodajalci, s katerimi sodelujejo v okviru izbranega študijskega programa, s ciljem pregledati in uskladiti kompetence v svojih študijskih programih.
 • Sodelovale so pri oblikovanju oziroma nadgradnji strokovnih gradiv, podlag in baz podatkov za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore celostnemu razvoju kariere. V letu 2019 so v ta namen izvedle vsaj 1 karierno svetovanje študentom z namenom preverjanja ustreznosti Smernic za izvajanje kariernega svetovanja na višjih strokovnih šolah in načrta za karierni intervju.
 • V letu 2018 so višje šole pripravile načrt predstavitve delodajalcev za izvedbo predstavitev za študente do konca študijskega leta 2018/19.
 • Predstavniki višjih strokovnih šol so se udeležili usposabljanja za karierne svetovalce, ki ga je organizirala Skupnost VSŠ 5. 11. 2018 in 30. 9. 2019 v Ljubljani.
 • Višje šole, ki so sodelovale v projektu, so vključile svoje študente na izobraževanja Skupnosti VSŠ, katerih namen je osveščanje študentov o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja. Leta 2018 so potekala izobraževanja  z naslovom Vstop na trg dela, leta 2019 pa  Karierna orientacija in vseživljenjsko učenje. 
 • V letu 2019 so partnerske višje šole zagotovile strokovnega delavca, ki je sodeloval v fokusni skupini z namenom preverjanja Metodologij za vzpostavitev sistema za delovanje kariernih centrov na vsaj 1 izvedenem srečanju s predstavniki podjetij in drugimi deležniki.
 • Partnerske šole so zagotovile udeležbo diplomantov na okrogli mizi v sklopu Višješolskega srečanja študentov Slovenije dne 22. 10. 2019 na Treh kraljih na Pohorju, kjer so predstavili svojo uspešno karierno pot.