NUJNO OBVESTILO o podaljšanju 1. prijavnega roka

NUJNO OBVESTILO o podaljšanju 1. prijavnega roka

V dogovoru z MIZŠ in Višješolsko prijavno službo posredujemo obvestilo o podaljšanju 1. prijavnega roka:

Zaradi epidemije koronavirusa in izrednih razmer se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija v višješolskem strokovnem izobraževanju v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. aprila 2020.
Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.
Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov:

Višješolska prijavna služba | Šolski center Celje | Pot na Lavo 22 | 3000  Celje

V kolikor kandidati doma nimate tiskalnika ali ne morete poslati natisnjene prijave s priporočeno pošto, vam sporočamo, da lahko izpolnjen obrazec samo pripnete e-pošti, ki jo pošljete Višješolski prijavni službi na naslov:

vispris@guest.arnes.si