NAKVIS pripravil smernice hibridnega izobraževanja

NAKVIS pripravil smernice hibridnega izobraževanja

NAKVIS je s pomočjo domačih in tujih strokovnjakov pripravil Smernice hibridnega pristopa v visokošolskem in višješolskem izobraževanju. To je samostojen dokument, ki dopolnjuje akte sveta agencije in so namenjene opredelitvi razmer in pogojev za organizacijo ter izvedbo študijskega in izobraževalnega procesa na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah ter izboljšanju notranjih sistemov kakovosti.

Pripravili so jih na podlagi izkušenj in potreb, ki so bile prepoznane ob takojšnjem prehodu na nevsakdanji, oddaljen način učenja in poučevanja v času pandemije covida-19. S Smernicami je tako začrtana smer razvoja hibridnega in kombiniranega izobraževanja tudi z uporabo naprednih tehnoloških rešitev v prihodnje.

Opredeljen je nabor prilagoditev in usmeritve za ustvarjanje bolj prilagojenega in privlačnejšega študijskega okolja. Pripravljene smernice združujejo odgovornost v zasnovah kakovosti in inovativnost v poučevanju in učenju z uporabo najnaprednejših tehnoloških rešitev, ohranjajo vlogo visokošolskih učiteljev kot temelja poučevanja ter spodbujajo na študenta osredinjeno izobraževanje, hkrati pa temeljijo na pravičnosti, inkluzije, odgovornosti, strokovnosti in inovativnosti.

Smernice so namenjene zavodom in šolam, študentom ter strokovnjakom agencije, ki sodelujejo v akreditacijskih in evalvacijskih  postopkih zavodov/šol in študijskih programov.

Smernice si lahko preberete TUKAJ.