MODEL OVSŠ IZ TEORIJE V PRAKSO: USPOSABLJANJE ZA PRIJAVITELJE ZA DIPLOMO ODLIČNOSTI VSŠ – KAKO DO VLOGE IN KAJ POVE?

MODEL OVSŠ IZ TEORIJE V PRAKSO: USPOSABLJANJE ZA PRIJAVITELJE ZA DIPLOMO ODLIČNOSTI VSŠ – KAKO DO VLOGE IN KAJ POVE?

23. marca je v prostorih B&B d.o.o., Višje strokovne šole v Ljubljani, potekala delavnica z naslovom: MODEL OVSŠ IZ TEORIJE V PRAKSO: USPOSABLJANJE ZA PRIJAVITELJE ZA DIPLOMO ODLIČNOSTI VSŠ – KAKO DO VLOGE IN KAJ POVE?, ki jo je izvedla mag. Tatjana Žagar. Osrednji namen delavnice je bil usposobiti za pripravo Vloge za kandidiranje za DSO in spoznati pomen prikaza dejavnikov, ki vplivajo na rezultate z vidika njihovega doseganja in vodenja izboljšav. Tako smo pogledali vrednost Vloge za kandidiranje za DSO za izboljševanje dela in rezultatov VSŠ, ovrednotili pomen pristopov k prikazovanju dejavnikov delovanja VSŠ (evalvacija dosedanjih pristopov delovanja VSŠ z vidika vplivov na dosežene rezultate), ovrednotili pomen pristopov k prikazovanju doseženih rezultatov VSŠ (vrednost prikazov trendov in primerjav, ki kažejo odličnost; kako priti do primerjalnih podatkov) ter izpostavili pomembnost motivacije in interesa za pripravo vloge med zaposlenimi. Delavnica je bila namenjena ravnateljem višjih strokovnih šol, predsednikom in članom komisij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in vsem ostalim zainteresiranim. Delavnice se je udeležilo 18 oseb iz 11-ih različnih višjih strokovnih šol (8-ih javnih in 3-ih zasebnih).

Mag. Tatjana Žagar: Kakovost je izpolnjevanje potreb in pričakovanj vseh deležnikov. Ker pa so te med seboj lahko tudi kontradiktorne, je njihovo uravnoteženje ključ za graditev kakovosti. Vodenje in razvoj kadrov sta pri tem ključna elementa.