MODEL ODLIČNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL – KAKO DO VLOGE IN KAKO SE SAMOOCENITI PO KRITERIJIH MODELA?

MODEL ODLIČNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL – KAKO DO VLOGE IN KAKO SE SAMOOCENITI PO KRITERIJIH MODELA?

18. maja 2017 je na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana potekala delavnica z naslovom: MODEL OVSŠ: KAKO DO VLOGE IN  KAKO SE SAMOOCENITI PO KRITERIJIH MODELA?, ki jo je izvedla mag. Tatjana Žagar. Osrednji namen delavnice je bil Usposobiti za pripravo Vloge za kandidiranje za DSO,  spoznati pomen prikaza dejavnikov, ki vplivajo na rezultate z vidika njihovega doseganja ter vodenja izboljšav in kako se samooceniti po kriterijih modela. Tako smo pogledali vrednost Vloge za kandidiranje za DSO za izboljševanje dela in rezultatov VSŠ, ovrednotili pomen pristopov k prikazovanju dejavnikov delovanja VSŠ – evalvacija dosedanjih pristopov delovanja VSŠ z vidika vplivov na dosežene rezultate (kako smo delovali – kaj so pokazali rezultati takega delovanja in kako jih merljivo prikazati), ovrednotili pomen pristopov k prikazovanju doseženih rezultatov VSŠ (vrednost prikazov trendov in primerjav, ki kažejo odličnost; kako priti do primerjalnih  podatkov), pregledali kriterije ocenjevanja – kako se samooceniti in se umestititi v razpon točk Modela odličnosti VSŠ in pregledali kako uporabiti podatke samoocene in zunanje ocene za nadaljnje izboljšanje. Delavnica je bila namenjena ravnateljem višjih strokovnih šol, predsednikom in članom komisij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in notranjim presojevalcem. Delavnice se je udeležilo 9 oseb iz 8-ih različnih višjih strokovnih šol (6-ih javnih in 2-ih zasebnih).

Mnenja udeležencev o delavnici:

  • Dobila sem boljši vpogled v pripravo vloge.
  • Super, ker je bilo veliko debate in vprašanj, problemov, ki so bili praktično podprti.
  • Delavnica je dober napotek za pripravo samoevalvacijskih poročil (drugače nekoliko drugačen pristop k izdelavi samoevalavacijskih poročil) kot predstopnja priprave dokumentacije za pripravo na diplomo odličnosti in seveda za vzpostavljanje omenjenega modela na šoli.
  • Zelo zanimivo predavanje. Predavateljica podaja veliko uporabnih informacij s področja samoocenjevanja.