3. Letna konferenca CHAIN5

3. Letna konferenca CHAIN5

V Aalborgu na Danskem je 25. – 26. februarja potekala 3. letna konferenca skupnosti CHAIN5. Chain5 kot skupnost različnih deležnikov na področju strokovnega izobraževanja ravni 5 predstavlja tudi interese Skupnosti VSŠ v mednarodnem okolju. V četrtkovem dopoldanskem srečanju so se sestali člani CHAIN5 na skupščini, kjer so pregledali vizijo, cilje in nadaljnje aktivnosti CHAIN5. Skupnost VSŠ je ena izmed soustanoviteljev CHAIN5. Letos je konferenca potekala pod geslom “The identity of EQF level 5 – BRIDGING THE GAP”.

Osrednja govornica je bila Maria Todorova, predstavnica Splošnega direktorata za zaposlovanje pri Evropski komisiji. Predstavila je projekt in raziskavo Higher VET in EU, ki je uporabil ožjo in široko definicijo izraza Higher VET in PHE – Professional Higher Education. Rezultati projekta so prikazali pestrost in raznolikost med državami na področju EQF5. Ga. Todorova je poudarila da obstajajo skupne, realne ekonomske potrebe po strokovnih spretnostih ter profilih višje izobrazbe. Ključne značilnosti so zagotovo hiter in fleksibilen odziv izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, spodbujanje odličnosti in inovacij znotraj izobraževalnih sistemov, rastoče število mladih ki želijo nadaljevati izobraževanja a ne znotraj akademskega oz. 4-letnega študija, zagotavljanje nadaljevalnega izobraževanja in usposabljanja za odrasle in zaposlene (za zagotovitev dodatnih kompetenc, spretnosti in znanj oz. njihovo osvežitev).

Skupne značilnosti ravni EQ5:

  • intenzivno sodelovanje z svetom dela
  • različnost okolij, redko skupna definicija
  • vključitev strokovnega vidika glede profilov in vsebine programov ter kvalifikacij

V nadaljevalnem delu je potekalo 9 delavnic, kjer so bile predstavljene izkušnje ravni EQF5 v 9 državah (udeležili sva se delavnice VB, Norveške, Danske, Finske, Belgije in projekta BEEHiVES). Konference sva se udeležili 2 predstavnici Skupnosti VSŠ: Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in Jasmina Poličnik.

Prezentacije so dostopne na: http://www.chain5.net/activities/.

 

DSC07195 DSC07197 DSC07282 DSC07310