LESARSKA ŠOLA MARIBOR, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

LESARSKA ŠOLA MARIBOR, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Lesarska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon:(02) 421 66 58 in 041 643 505
E-pošta:referat@lsmb.si
Spletna stran:http://visja.lsmb.si
Kratek opis šole:

Na višji strokovni šoli se izvajata študijska programa: Oblikovanje materialov - les in Lesarstvo. Programa omogočata nova znanja iz področja lesa in nove tehnologije, dizajna, ustvarjanje in oblikovanje umetniških oz. specialnih izdelkov, nakita, spominkov, opreme, izdelavo modelov oz. prototipov, računalniško načrtovanje oz.  predstavitve izdelkov industrijskega dizajna…

Izvajamo redni in izredni študij, predavanja in praktično izobraževanje pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih, kar omogoča študentom konkretno pridobivanje izkušenj v gospodarstvu ter že v času študija sodelovanje s potencialnimi delodajalci, kar nudi študentom še več možnosti zaposlitve. 

Višješolski programi: Oblikovanje materialov , Lesarstvo
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir  / inženirka oblikovanja, Inženir  / inženirka lesarstva