Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Center RS za poklicno izobraževanje v sklopu pridobljenega projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2016 do 2018, v letu 2017 nadaljuje z izobraževanji, razporejenimi v tri različne vsebinske module.

Namen projekta je usposabljanje strokovnih delavcev na področju višješolskega izobraževanja zaradi krepitve kompetenc, ki so se, zaradi nenehnih sprememb narave vzgojno izobraževalnega dela, izkazale kot pomembne za kakovostno vzgojno izobraževalno delo.

Izobraževanja zajemajo naslednje module:

  • Modul 1: Izobraževanje predavateljev višjih strokovnih šol na področju pedagoško-andragoškega znanja – PAI
  • Modul 2: Izobraževanje strokovnih delavcev višjih strokovnih šol na področju uvajanja in zagotavljanja kakovosti – Kakovost
  • Modul 3: Inovativni pristopi v poučevanju.

Razpored predavanj je dostopen TUKAJ. Vabljeni k sodelovanju!

Dodatne informacije so na voljo pri Maji Gorjup Zdovcmaja@plustocka.si.