Krepimo sodelovanje višjih strokovnih šol z delodajalci

Krepimo sodelovanje višjih strokovnih šol z delodajalci

Predstavniki Skupnosti VSŠ so v sredo, 13. julija 2022, obiskali Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje v Ljubljani. Predstavili so delovanje in naloge ter aktivnosti Skupnosti ter podali predloge za dopolnitev baze Opisi poklicev.

Obiskali so tudi Območno obrtno-podjetniško zbornico Ljubljana Vič, kjer so se dogovorili, na kakšen način lahko okrepijo medsebojno podporo in sodelovanje.