Koordinacijsko telo za poklicno in strokovno izobraževanje MIZŠ

Koordinacijsko telo za poklicno in strokovno izobraževanje MIZŠ

7. decembra 2017 je MIZŠ pozval k srečanju Koordinacijsko telo za poklicno in strokovno izobraževanje.

Predstavljeno je bilo poročilo o izvajanju poskusa vajeništva, ki se izvaja na 3 šolah s 56 vajenci. Vključenih je 28 delodajalcev. Razviti so bili katalogi praktičnega izobraževanja, ki so na Strokovnem svetu PSI v potrjevanju. Zapisani so delodajalcem razumljivo in pripravljeni v sodelovanju z njimi. Delodajalci in šole se sami dogovarjajo za prevzem odgovornost za posamezne učne izide. Osnutek izvajanja vajeništva je trenutno na zbornicah in bo do konca tega leta pripravljen. Največ je razgovorov o načinu ocenjevanja, ki mora biti prilagojeno obstoječi dokumentaciji. Nekaj razgovorov že poteka o zaključnih delih izpita. Šole opozarjajo, da so zaradi vajeništva bolj obremenjene in je potrebno razmisliti o morebitnih dodatnih zaposlitvah. Interes vseh deležnikov je zelo velik in vsi dvomi in problemi se rešujejo uspešno in sproti. Vsaka šola ima svoj način izpeljave vajeništva v dogovoru z delodajalci. Delodajalci še vedno pričakujejo, da bodo vajenci ko pridejo k njim že znali. Še vedno niso najbolj osveščeni da morajo za en del kurikula prevzeti sami. Optimizem in motivacija je občutna s strani vseh deležnikov. Načrti izvedbe pa se razlikujejo od šole do šole. Trikotnik zbornice, šole, delodajalci je zelo dobro zaživel. Potrebno pa je tudi razviti vajeništvo za izobraževanje odraslih in VŽU. Novi programi vajeništva bodo strojni mehanik, papirničar, slikopleskar-črkopleskar in steklar. Po raziskavah so delodajalci v več kot 75% pripravljeni tudi z odraslimi osebami sklepati vajeništva. Predvsem v programu papirničarstvo pričakujemo v glavnem odrasle vajence.

GZS in OZS sta predstavili potrebe po kadrih in učnih mestih po strokah in regijah. Po besedah OZS je Pomurska regija zelo močna pri izvajanju učnih mest Primorska pa zelo šibka kar zadeva SMP-je. GZS je izpostavila 6503 verificiranih učnih mest. Predlog GZS je da se dualni sistem razširi na celotno vertikalo. V Koroški regiji ni zanimanja za izvajanje programa mizar kot vajeništvo. V glavnem pa se v vseh regijah kaže interes za oblikovalcem kovin – orodjar, celo raje kot strojnega mehanika. Letos verificiranih 400 novih učnih mest. Povpraševanje po verifikaciji je veliko. Podravska regija si nujno želi vajeništva v programu Gastronom hotelir. Povpraševanje po 25 steklarjih – ŠC Rogaška Slatina; 45 papirničarjev – LŠ Maribor (Paloma), SPSŠB Ljubljana, ŠC Krško Sevnica. Informacije o razpisanih in razmeščenih programih je potrebno uradno objaviti veliko prej kot je to do sedaj saj informativnih dnevi GZS, OZS in delodajalcev potekajo že od novembra ko informacij o dodeljenih izvedbah programov še ni. Javni sklad je letos po veliko truda podelil 1008 kadrovskih štipendij dijakom 1. letnika. Poročilo vpisa v šolsko leto 2018/19 za SŠ je v prilogi.

S strani zbornic je bilo predvsem izpostavljeno, da je potrebno srečanja izvajati redno in z namenom, da se na podlagi regijskih potreb razpisujejo tudi ustrezni programi v ustreznih regijah in v ustreznem številu.

Vpis v šolsko leto 201819