KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA, VIŠJA BALETNA ŠOLA

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA, VIŠJA BALETNA ŠOLA

Ime šole:Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Višja baletna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Ižanska cesta 12, 1000 Ljubljana
Telefon:(05) 907 43 09 in 041 419 145
E-pošta:info.vbs@kgbl.si , referat.vbs@kgbl.si
Spletna stran:http://www.kgbl.si/visja-baletna-sola.html
Kratek opis šole:

Višja baletna šola deluje v okviru Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. S študijskim letom 2015/2016 se je na Višji baletni šoli začel izvajati prenovljeni program Balet, ki študentom omogoča pridobitev strokovnega naziva Višji baletni plesalec / Višja baletna plesalka. Program Višje šole je namenjen dijakom, ki zaključujejo srednješolsko izobraževanje - program balet, učiteljem baleta ter profesionalnim baletnim plesalcem. Namen prenovljenega študijskega programa je, da si kandidati pridobijo višjo raven strokovne izobrazbe, širše in zahtevnejše strokovno znanje baletnih in drugih plesnih tehnik, koreografije, veščine za organiziranje in vodenje predstav ter kompetence za druga zahtevnejša dela na baletnem in drugem plesnem področju. Z izbirnostjo modulov je kandidatom omogočeno, da se usposobijo za plesanje zahtevnejših baletnih vlog v predstavah ali nadgradijo znanja iz koreografije.

Višješolski programi: Balet
Pridobljeni nazivi diplomanta: Višji baletni plesalec / Višja baletna plesalka

BALETNE VAJE – ogled TUKAJ.