Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji

Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji

Zaključila se je tudi prva izvedba izpopolnjevanja Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji, ki je potekala od 3. do 18. 11. 2020. Izvedba 24-urnega izpopolnjevanja s petimi izvajalci je udeležencem ponudila znanja in številne praktične primere ustrezne in manj ustrezne komunikacije z različnimi ciljnimi skupinami, kar je danes na določenih področjih kar prava umetnost za doseganje ciljev, ki si jih posamezniki ali zavodi postavljamo. Od komunikacije v primeru medgeneracijskih razlik do spoznavanja lastne osebnosti, osebnostnih značilnosti študentov, vključno s študenti, ki imajo določene specifike, do tehnik uspešnega komuniciranja s klasičnimi in digitalnimi mediji – vse to je del vsebin pravkar zaključenega izpopolnjevanja.

mag. Marina Vodopivec

Mag. Marina Vodopivec je magistrica znanosti s področja managementa in univ. dipl. psihologinja, z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na različnih delovnih mestih v več slovenskih podjetjih. Delovala je na področjih upravljanja s človeškimi viri, marketinga, prodaje in tržnih raziskav. Kariero v zasebnem sektorju je zaključila kot vodja tržnih raziskav in vodja marketinga pri vodilnem slovenskem proizvajalcu kozmetike. Od leta 2002 deluje kot predavateljica na področju komuniciranja, poslovne komunikacije, HRM in organizacijske psihologije. Ima izkušnje s poučevanjem različnih ciljnih skupin (dijaki, študenti in odrasli udeleženci). Pripravlja in vodi delavnice za mentorje v podjetjih, delavnice o psihologiji prodaje, komunikaciji, učenju… Od leta 2012 vodi Karierni center na BIC Ljubljana in organizira aktivnosti za dijake ter študente na področju iskanja zaposlitve in priprave na trg dela ter izvaja karierno svetovanje. Je avtorica in soavtorica več študijskih gradiv in člankov na konferencah.

mag. Tanja Gregorec

Mag. Tanja Gregorec je magistrica sociologije in socialna delavka, s pridobljenima certifikatoma Praktik in Mojster NLP. Zaposlena je kot strokovna delavka v referatu za študentske zadeve na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli. Deluje tudi kot tutorka študentom s posebnimi potrebami in jim nudi pomoč pri premagovanju študijskih ovir. S kolegico Tanjo Kek že nekaj let izvaja delavnice za študente in dijake o razvijanju in krepitvi socialnih veščin.

Kek Tanja

Tanja Kek je univ. dipl. socialna delavka, s pridobljenim certifikatom iz Realitetne terapije. Je v zaključnem postopku licenciranja supervizorke v socialnem varstvu. Zaposlena je kot svetovalna delavka na BIC Ljubljana, Živilski šoli. Njeno delo je usmerjeno pretežno na procese pomoči oz. svetovanja in podpore dijakom, staršem, učiteljem, vodstvu. Aktivno sodeluje s prispevki na mednarodnih konferencah ter v mednarodnih projektih. Izvaja delavnice socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti za različne udeležence. V zadnjih letih izvaja supervizijo za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. S kolegico Tanjo Gregorec že nekaj let izvaja delavnice za študente in dijake o razvijanju in krepitvi socialnih veščin.

Mojca Smerajec

Mojca Smerajec je po izobrazbi univ. dipl. inž. živilske tehnologije, je predavateljica in organizatorica praktičnega izobraževanja študentov na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli. Sodeluje z delodajalci in mentorji, pri katerih študenti opravljajo praktično izobraževanje doma in v tujini. Tako usmerja študente pri njihovi nadaljnji karierni poti. Izvaja usposabljanja mentorjev študentov in dijakov. Vključujoče in sodelovalno učenje ter individualizacijo prakticira tudi pri mentorstvu študentom na različnih nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih. Aktivno sodeluje s prispevki na mednarodnih konferencah.

Nina Meh

Nina Meh Savić je magistrica kulturologije, diplomantka Londonske šole za odnose z javnostmi ter strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov na področju šolstva. Deluje na področjih komuniciranja z novinarji, upravljanja blagovnih znamk, urednikovanja spletnih strani in družbenih omrežij, interne komunikacije, eventmanagementa ter varstva osebnih podatkov na področju šolstva. Je svetovalka za odnose z javnostmi na BIC Ljubljana. Delovala je tudi kot novinarka, scenaristka in voditeljica.

Mnenji dveh naključno izbranih udeleženk izpopolnjevanja o Komunikaciji s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji:

Udeleženka 1:
»Izobraževanja v okviru programa CiljajVišje! nudijo možnosti osvežitve znanja in pridobivanja kompetenc potrebnih za delo v novi realnosti izobraževanja. Omogočila so mi strokovno rast in spoznavanja primerov dobrih praks tudi v času, ko povezovanja in izobraževanja v obliki, kot smo je bili navajeni, niso možna.«

Udeleženka 2:
»Že po prvem izvedenem predavanju sem bila polna novih idej in imela “več razumevanja” za obnašanje najstnikov. Prvo in drugo predavanje v tem izpopolnjevanju je izvajala mag. Marina Vodopivec, ki nam je s svojo strokovnostjo, praktičnimi izkušnjami in načinom komunikacije (se pravi, to, kar je predavala je tudi izvajala!) pokazala značilnosti mladostništva, od kje izvira njihovo obnašanje in kako komunicirati. Pohvale tudi ostalim izvajalcem. Vsi predavatelji so udeležencem poslali gradivo, predavanja so potekala po vnaprej določenem razporedu in z vsebinami, ki so bile načrtovane. Izpopolnjevanje sem priporočila svojim sodelavcem, dve izmed njih že sodelujeta v drugi izvedbi.«

Od 24. 11. 2020 naprej poteka že drugo izpopolnjevanje Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji. Ponovitve bodo tudi v letu 2021 in 2022.
Vabljeni, da se ob naslednjih izvedbah pridružite tudi vi.