Komentarji Skupnosti VSŠ na Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole