Ko je poklic tudi hobi

Ko je poklic tudi hobi

”S pomočjo predavateljev sem med študijem našel področje, ki mi ustreza, saj združuje moj hobi in stroko, digitalni svet in trženje.”

David Naglič, študent, Višja strokovna šola Ekonomska šola Novo mesto

Za vpis v višjo strokovno šolo sem se odločil zaradi želje po novih, predvsem praktičnih znanjih. Razlog, da sem izbral prav višjo ekonomsko strokovno šolo, je bilo dobro predznanje, saj sem pred tem končal izobraževanje za ekonomskega tehnika. V sklopu študija je bilo potrebno opraviti tudi praktično izobraževanje, ki sem se ga zaradi novih izkušenj še posebej veselil. Praktično znanje daje študentu po zaključku izobraževanja prednost pred nekom, ki se je odločil za visokošolsko izobraževanje.

Izobraževanja še nisem povsem zaključil, kar je tudi razlog, da se še nisem zaposlil. Sem pa med  izobraževanjem določeno obdobje opravljal študentsko delo in prakso pri digitalni agenciji, s katero še vedno sodelujemo pri nekaterih projektih.

V agenciji sem sodeloval predvsem na področju promocije malih kot tudi velikih podjetji. Najpogosteje sem pripravljal vizualne promocijske vsebine, objave na družbenih omrežjih in statistična poročila. Med sodelovanjem z agencijo sem dobil tudi izkušnje s timskim pristopom k delu, saj je bilo zelo pomembno, da sodelavci med seboj sodelujemo, izmenjujemo ideje, nasvete in znanja.

Znanja, pridobljena v okviru izobraževanja, so mi pri delu konkretno pomagala največkrat pri pripravi objav in statičnih poročilih, saj sem se s tem srečal pri šolskih projektih, na predavanjih in vajah. Splošno gledano so mi pri delu največkrat pomagala znanja iz angleščine, komunikacije, informatike, statistike in seveda trženja.

Ker sem se izobraževal na višji šoli, kjer ni veliko študentov, je bil posledično odnos predavateljev bolj pristen. Predavatelji te bolj spoznajo, nisi zgolj številka. Vesel sem, da sem s pomočjo predavateljev med študijem našel področje, ki mi leži, saj združuje moj hobi in mojo stroko, digitalni svet in trženje. Iz tega področja bom v kratkem tudi diplomiral.