KAKOVOST VISOKEGA ŠOLSTVA V SODOBNEM ČASU: KAJ ZAJEMA INTERNACIONALIZACIJA DOMA?

KAKOVOST VISOKEGA ŠOLSTVA V SODOBNEM ČASU: KAJ ZAJEMA INTERNACIONALIZACIJA DOMA?

Na Brdu pri Kranju je 4. novembra potekala nacionalna konferenca o visokem šolstvu z naslovom KAKOVOST VISOKEGA ŠOLSTVA V SODOBNEM ČASU – Kaj zajema internacionalizacija doma? V uvodnem delu sta, kot organizatorici dogodka, pomen internacionalizacije doma izpostavili dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUSa in izr. prof. dr. Lučka Lorber, predsednica Sveta RS za visoko šolstvo. Koncept internacionalizacije doma poudarja tisti vidik internacionalizacije, ki se odvija na domačih institucijah ter se osredotoča na medkulturno in mednarodno dimenzijo v izobraževalnem procesu. Pomembno je, da internacionalizacija prinaša koristi vsem študentom, tudi tistim, ki v času študija ne odidejo na izmenjavo v tujino. V nadaljevanju so tuji in domači predavatelji skušali odgovoriti na ključne izzive in izpostaviti priložnosti za uspešno udejanjanje koncepta internacionalizacije doma. Tako sta na dogodku sodelovala gosta iz tujine – priznani ekspert Jos Beelen z Univerze aplikativnih znanosti v Amsterdamu, ki je raziskovalec in predsednik ekspertne skupine »Internacionalizacija doma« pri European Association for International Education ter Luc Van de Poele, ki je predstavil, kako se na Univerzi v Gentu soočajo z razvojem osebja na področju internacionalizacije doma. Kako so lahko mednarodni projekti del internacionalizacije doma, pa je predstavil Igor Papič iz Univerze v Ljubljani.

Dogodka se je udeležila tudi Jasmina Poličnik kot predstavnica Skupnosti VSŠ. V popoldanskem delu dogodka je bilo mogoče poglabljati znanje v 2 delavnicah: oblikovanju politik za internacionalizacijo doma ali medkulturno sporazumevanje kot vidik učenja in poučevanja v mednarodnih študentskih skupinah.

sadf435