Kakovost v višjih strokovnih šolah – USPOSABLJANJE ZA OCENJEVALCE PO MODELU OVSŠ IN PRIJAVITELJE ZA DIPLOMO ODLIČNOSTI VSŠ

Kakovost v višjih strokovnih šolah – USPOSABLJANJE ZA OCENJEVALCE PO MODELU OVSŠ IN PRIJAVITELJE ZA DIPLOMO ODLIČNOSTI VSŠ

9. marca je v prostorih Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole potekala delavnica z naslovom: Usposabljanje za ocenjevalce po Modelu OVSŠ in prijavitelje za diplomo odličnosti VSŠ, ki sta jo izvedla dr. Branko Škafar in ga. Marija Sraka. Osrednji namen delavnice je bil prikazati vrednost Modela odličnosti višjih strokovnih šol za nenehno izboljševanje kakovosti in evalvacijo učinkov vpeljanih izboljšav v praksi ter usposobiti udeležence za prikazovanje dejavnikov delovanja višjih strokovnih šol v povezavi z doseženimi rezultati. Delavnica je bila namenjena ravnateljem višjih strokovnih šol, predsednikom in članom komisij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in vsem ostalim zainteresiranim. Usposabljanje je namenjeno tako tistim, ki bodo vlogo pripravljali kot tudi tistim, ki se bodo usposabljali za presojevalce. Delavnice se je udeležilo 16 oseb iz 11-ih različnih višjih strokovnih šol (7-ih javnih in 4-ih zasebnih).

Mnenja udeležencev o delavnici:

  • Delavnica je bila pripravljena in izvedena kvalitetno.
  • S problematiko se na višjih strokovnih šolah prvič srečujem, zato sem z izvedbo delavnice zelo zadovoljna.
  • Zanimiva delavnica, da vidiš kako se začeti pripravljati za Model odličnosti.
  • V splošnem smo bili zadovoljni.

IMG_6443 IMG_6442 IMG_6441 IMG_6438 IMG_6437 IMG_6436