Kakovost v višjih strokovnih šolah: SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH

Kakovost v višjih strokovnih šolah: SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH

V torek, 13. septembra je v prostorih Šolskega centra Celje, Višje strokovne šole v Celju, potekala delavnica z naslovom: SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH, ki jo je izvedel dr. Branko Škafar.

Osrednji namen delavnice je bil udeležencem približati razumevanje sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah, opozoriti na potrebno dokumentacijo, procesni  pristop in notranjo presojo ter poudariti pomen samoevalvacije. Udeleženci so pregledali sistem vodenja kakovosti, predstavljene so bile zahteve sistema vodenja kakovosti v VSŠ in vodenje ustrezne dokumentacije ter procesnega pristopa, Merila NAKVISa in dela notranjih presojevalcev. Udeleženci so tudi praktično izvedli del nalog kot pripravo na notranjo presojo – izdelava vprašalnika in urnika notranje presoje, izvedba notranje presoje, priprava poročila o notranji presoji in pregledali nekaj primerov pravilnega ravnanja na notranji presoji.

Delavnica je bila namenjena ravnateljem višjih strokovnih šol, predsednikom in članom komisij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in vsem ostalim zainteresiranim. Delavnice se je udeležilo dvanajst oseb iz osmih različnih višjih strokovnih šol (šestih javnih in dveh zasebnih).

Mnenja udeležencev o delavnici:

  • Veseli smo bili primerov iz praktičnih izkušenj predavatelja, ki jih je podal kot NAKVIS ocenjevalec in iz prejšnjih zaposlitev.
  • Predavatelj je bil dostopen, sproščen in strokoven. Gradivo je bilo dobro pripravljeno po vsebini in obsegu.
  • Delavnica je bila zelo zanimiva in tudi kakovostno izvedena. Menim, da bi se takih delavnic moralo udeležiti več udeležencev.
  • Še tako naprej…

 

20160913_085012 20160913_130206 20160913_130307 20160913_13033320160913_130214