JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO RAZVOJNEGA NAČRTA SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE

JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO RAZVOJNEGA NAČRTA SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije v okviru svojih aktivnosti z različnimi deležniki (projekt PROCSEE, konferenca o kakovosti v višjih strokovnih šolah, srečanja z MIZŠ ter ravnatelji in direktorji VSŠ) prepoznava potrebo po skupnem razvojnem načrtu. Zato je upravni odbor Skupnosti VSŠ 16. decembra 2016 na 12. seji potrdil pripravo razvojnega načrta.

Namen dokumenta je pripraviti identifikacijo skupnih razvojnih interesov višjih strokovnih šol in smernice za nadaljnji razvoj višjega strokovnega šolstva. Razvojni načrt lahko predstavlja tudi izhodišče za nacionalno strategijo razvoja višjih strokovnih šol.

Skupnost VSŠ objavlja razpis za zunanjega izvajalca, ki bo pripravil in vodil postopek izdelave razvojnega načrta Skupnosti VSŠ.

Naloge:

  1. priprava vprašalnika o zadovoljstvu z delovanjem Skupnosti VSŠ in identifikacija pričakovanj, zahtev in problemov višjih strokovnih šol VSŠ,
  2. priprava in izvedba delavnice za ravnatelje in direktorje višjih strokovnih šol (priprava izhodišč, vodenje delavnice),
  3. priprava analiz in povzetek rezultatov delavnice, predstavitev dokumenta na skupščini Skupnosti VSŠ,
  4. priprava osnutka razvojnega načrta – strateški cilji (dolgoročni, kratkoročni).

Časovni okvir za izvedbo nalog:

  1. obseg dela je predvidoma 15 delovnih dni,
  2. delavnica mora biti izvedena v 2. polovici februarja 2017,
  3. dokument se z analizo anket in rezultatov delavnice predstavi na skupščini Skupnosti VSŠ v začetku marca 2017,
  4. priprava osnutka razvojnega načrta – konec aprila 2017.

Pogoji za izbor izvajalca:

  1. poznavanje višjega strokovnega šolstva,
  2. izkušnje s pripravo ter izvedbo razvojnih in strateških aktivnosti.

Izvajalca bo izbral upravni odbor Skupnosti VSŠ. Kriterija za izbor sta cena ter ustrezna usposobljenost ponudnikov.

Kontaktna oseba za več informacij je Jasmina Poličnik, 03/428 58 73. Ponudbe sprejemamo na skupnostvss@sc-celje.si do 20. januarja 2017.

Razpis_Razvojni načrt Skupnosti VSŠ