Javni razpis Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020

Javni razpis Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v petek, 18. decembra na spletni strani www.si-at.eu/program_sl/ objavila javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016.

 Javni razpis Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020