JAVNA RAZPRAVA: (NE)URESNIČENA PRIČAKOVANJA JAVNEGA VISOKEGA ŠOLSTVA

JAVNA RAZPRAVA: (NE)URESNIČENA PRIČAKOVANJA JAVNEGA VISOKEGA ŠOLSTVA

Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je v ponedeljek, 21. marca potekala javna razprava o noveli Zakona o visokem šolstvu, ki jo je organizirala Študentska organizacija Slovenije. Dogodek je potekal z naslovom (Ne)uresničena pričakovanja javnega visokega šolstva ob predlagani noveli ZViS. Kot osrednji razpravljavci so sodelovali dr. Stojan Sorčan (MIZŠ), dr. Dragan Marušič (Rektorska konferenca), dr. Marko Marinčič (Visokošolski sindikat Slovenije), ga. Tatjan Debevc (NAKVIS) in Klemen Balanč kot predstavnik ŠOSa. Novela, ki je v javni razpravi, prednostno ureja področja internacionalizacije, financiranja, kakovosti ter ureja določene pravice študentov.

Na ŠOS so kot organizatorji izpostavili, da novela prinaša več pravic študentom – saj bodo študenti na 1. stopnji lahko obdržali status do izteka študijskega leta. Druga novost je, da se bodo študentje lahko vključevali v delo akademskega zbora, kar bo omogočilo bolj demokratično vodenje visokošolskih zavodov. Predsednik ŠOSa Klemen Balanč pa je v razpravi izpostavil pomisleke ob uvajanju institucionalne akreditacije ter nedorečenosti sistema financiranja.

Dr. Stojan Sorčan je kot predstavnik MIZŠ poudaril, da novela ureja akutna vprašanja predvsem na področju financiranja, kjer želijo zaustaviti tren upadanja ter na področju kakovosti, kjer želijo razbremeniti NAKVIS – njihova naloga mora biti svetovanje in pomoč pri vzdrževanju notranjih sistemov kakovosti institucij. Pri le-tej pa morajo sodelovati vsi deležniki. MIZŠ bo svoje delo nadaljeval, saj se pripravlja po analizi NPVŠ 2011-2020 še nov sistemski zakon v visokem šolstvu.

ŠOS_2 ŠOS_1