Jabolko kakovosti 2015

Jabolko kakovosti 2015

CMEPIUS je 10. decembra v Ljubljani tudi letos podelil nacionalne nagrade jabolka kakovosti najboljšim zaključenim projektom v evropskih programih izobraževanja in usposabljanja. Nagrade je najboljšim izročila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, ki je poudarila pomen internacionalizacije v povezavi s kakovostjo.

V kategoriji  v kategoriji Leonardo da Vinci prenos inovacij je zlato jabolko prejel Šolski center Nova Gorica za projekt Mechatronics in Energy Saving Applications.

Čestitke!

 Več informacij.